☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy

Sobota 24.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

P. Zofia Łebska - pokój nr 1 (parter), tel. (087) 619 90 53 wew. 29,  e-mail: z.lebska@stare-juchy.pl

 

 

 

Do zadań pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy:

1)      pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu,

2)      udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,

3)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4)      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5)      występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,       

6)      współdziałanie z Policją i stanowiskiem ds. ewidencji działalności gospodarczej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

7)      dokonywanie kontroli działania placówek sprzedaży alkoholi pod kątem ich zgodności z wydanymi zezwoleniami  i przepisami w tym zakresie,

8)      przygotowanie i przedkładanie wójtowi gminy:

-         projektu gminnego programu profilaktyki,

-         projektu preliminarza na jego wykonanie,

-         projektu sprawozdania z jego realizacji,

9)      wykonywanie budżetu gminy w zakresie środków przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową,

10)  koordynacja działań przeciwalkoholowych realizowanych przez różne organizacje społeczne oraz jednostki samorządowe,

11)  współpraca z administracją rządową w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

12)  udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

13)  bieżąca kontrola wszystkich przedsięwzięć określonych rocznym programem profilaktyki przeciwalkoholowej. 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-12-04 09:45:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2019-11-08 13:38:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 158088