Stanowisko ds. windykacji należności budżetowej

Stanowisko ds. windykacji należności budżetowej

 

P. Emila Kolenda  pokój nr 8 (II piętro), tel. (087) 619 90 53 wew. 28, e-mail: e.kolenda@stare-juchy.pl

 

Do zadań stanowiska należy w szczególności:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 2. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek przymusowych i stosowanie innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa
 3. Prowadzenie postępowań w/s określenia wysokości nadpłat z tytułu podatków i opat lokalnych, przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczenie nadpłat
 4. Dokonywanie kwartalnych przypisów odsetek od zaległości
 5. Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji dot. ulg wynikających ustawy Ordynacja podatkowa – odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia
 6. Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Kontrola kont księgowych oraz uzgadnianie sald
 8. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych
 9. Przeprowadzanie kontroli podatkowych
 10. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z księgowaniem opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych i prawnych
 11. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresie swoich obowiązków
 12. Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw
 13. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do przygotowania budżetu i jego wykonania

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-12-04 08:57:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2023-09-04 13:44:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki