☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Stare Juchy

Czwartek 24.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:
1.
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.

Opłaty:
Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji:
1.      Prowadzenie robót w pasie drogowym za każdy dzień zajmowanego pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Stare Juchy:
a)         za zajęcie do 20% szerokości jezdni – 5,00 PLN,
b)         za zajęcie powyżej 20% szerokości jezdni – 8,00 PLN,
c)         za zajęcie chodnika (ciągu pieszego) lub pobocza drogi – 4,00 PLN
d)         za zajęcie pasa zieleni – 2,00 PLN,
2.      Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z       potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, roczna stawka opłaty za zajmowanie pasa drogowego przez rzut poziomy urządzenia:
a)         za 1m2 pasa drogowego w wysokości 50,00 PLN
3.      Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, za każdy dzień zajmowania pasa drogowego:
a)         za zajęcie przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 1,00 PLN.
b)         za 1 m2  powierzchni reklamy – 1,00 PLN

      4. Zajęcie na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust.1-3 za każdy dzień zajmowania pasa   drogowego – 3,00 PLN

Opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Stare Juchy
Nr rachunku:
BS Ełk O/Stare Juchy NRB 49 93310004 0010 0100 0260 0001


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy
(pokój nr 3 – I piętro)

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Juchy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Stare Juchy, (pokój nr 2 – parter) tel. 087/ 619 90 53 - w. 25


Podstawa prawna:

Þ  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

Þ  ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.),

Þ  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140 poz. 1481).

 Þ  Uchwała Nr XXXI/156/05 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Stare Juchy. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 24 lutego 2006r. Nr 30, poz. 663/

Wytworzył:
Krystyna Kalisty
Udostępnił:
Edyta Malinowska
(2003-11-14 14:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Malinowska
(2007-01-29 12:11:12)

 
 
liczba odwiedzin: 1029985

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X