Małżeństwo przed miesiącem

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  Wymagane dokumenty:
1. Podanie umotywowane ważnymi względami (ciążą, wyjazd na dłuższy okres za granicę, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny),
2. Dokument stwierdzający tożsamość.
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim.
4. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
ponadto:
5. Wdowiec – wdowa: odpis skrócony aktu zgonu małżonka.
6. Rozwiedziony – rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty:

  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) - 39,00 zł – cz. III, kol. 3, pkt 1, - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.)
  • Opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Stare Juchy Nr rachunku: BS Ełk O/Stare Juchy Nr 21 93310004 0010 0100 0260 0117

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Stare Juchy, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 2 (parter) tel. (087) 619 90 53 w. 25

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 z póżn. zm.),
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r.  poz. 788 z późn. zm.)

 

 

Wytworzył:
Edyta Malinowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-08-29 15:09:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2014-03-31 13:06:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki