Zaginięcie lub zniszczenie ksiąg

 

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnegoWymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Opłaty:

 • wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł – cz. II, kol.3, pkt 1, ppkt 4 - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz.1282 z późn. zm.)
 • Opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Stare Juchy Nr rachunku: BS Ełk O/Stare Juchy Nr  21 93310004 0010 0100 0260 0117

Miejsce złożenia dokumentów:

 • urząd stanu cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • dla Gminy Stare Juchy, Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 2 (parter) tel. (087) 619 90 53 w. 25


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Uwagi:

 • Zaświadczenia o tym, że księgi stanu cywilnego zaginęły lub uległy zniszczeniu nie mają charakteru odpisu aktów stanu cywilnego.
 • Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego stwierdza, że księga danego rodzaju i określonego rocznika w danym urzędzie stanu cywilnego zaginęła lub uległa zniszczeniu.
 • Wnioskodawca ubiegający się o takie zaświadczenie powinien uprawdopodobnić, że w utraconej księdze znajdował się akt dotyczący określonej osoby.
 • O wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego można zwrócić się drogą korespondencyjną, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie zaświadczenia wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
 • Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której zaświadczenie dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
 • Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób, które wykażą w tym interes prawny.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 z póżn. zm.),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Edyta Malinowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-08-29 14:51:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2014-03-31 13:04:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki