☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2008

Zarządzenia Wójta

Gminy Stare Juchy

2008r.

 

 

 • Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy Stare Juchy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok. – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w kasie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz zapasu materiałów w urzędzie i jednostkach podległych.
 • Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: WYKAZ
 • Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wycofania ze sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego – Załącznik: WYKAZ
 • Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stare Juchy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Stare Juchy w 2009 roku
 • Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
 • Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok. – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie obsługi administracyjnej i finansowej placówek oświatowych.
 • Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stare Juchy. - traci moc z dniem 23 lipca 2012r.
 • Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach do wypłaty stypendiów socjalnych.
 • Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 listopada 2008r. w powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz ustalenia zasad działania Komisji.
 • Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. „Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego na potrzeby pojazdów oraz urządzeń eksploatowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy oraz jednostek OSP z terenu Gminy Stare Juchy w 2009r”. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie projektu budżetu na 2009 rok. – Załączniki: Projekt uchwały, Opis projektu 2009, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 15.
 • Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 listopada 2008r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora samorządowych instytucji kultury.
 • Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. „Dostawa używanego małego samochodu strażackiego dla OSP w Skomacku Wielkim” oraz „Dostawa używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP w Starych Juchach”. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 października 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o  wykonaniu budżetu za III kwartał 2008 roku. - Załącznik: Informacja
 • Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 października 2008r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 października 2008r. w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego od pracy za dzień 01 listopada 2008r.
 • Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07 października 2008r. w sprawie powołania członka Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 68/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad rachunkowości oraz wprowadzenia zakładowego planu kont gminy i urzędu gminy.
 • Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 września 2008r. w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach stypendiów socjalnych.
 • Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 września 2008r. w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach do realizacji programów prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2008r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 września 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Zawady Ełckie”. - Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 września 2008r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu".
 • Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 września 2008r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Stare Juchy na 2009 rok i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10.
 • Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 września 2008r. w sprawie zasad i trybu informowania Wójta Gminy Stare Juchy o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie gminy.
 • Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 września 2008r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach  I-III szkoły podstawowej.
 • Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy w 2008 rok – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowych we wsiach Sikory Juskie i Królowa Wola, Gmina Stare Juchy”. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród pieniężnych z funduszu nagród pracownikom Urzędu Gminy Stare Juchy. - Załącznik: TRYB I ZASADY
 • Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawieudzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w imieniu Gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawiepowołania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 • Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku. – Załączniki: Nr 1 OPISÓWKA, Tabela Nr 1, Tabela Nr 2, Tabela nr 3, Tabela Nr 4.
 • Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 sierpnia 2008r. w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Stare Juchy. - Załącznik: Procedura operacyjna
 • Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie przeprowadzenia spisu likwidacji pozostałych środków trwałych.
 • Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora samorządowych instytucji kultury oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.
 • Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za II kwartał 2008 roku. – Załącznik: Informacja
 • Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. - Załącznik: WNIOSEK
 • Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie przeprowadzenia spisu likwidacji środków trwałych.
 • Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy w roku 2008. – Załącznik: PLAN KONTROLI 
 • Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 lipca 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącejwłasność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 lipca 2008r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz odpłatności za używanie autobusu zasad wynajmu i opłat za korzystanie z autobusu gminnego. - traci moc z dniem 11 lipca 2014r. w związku z Zarządzeniem Nr 56.2014
 • Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisja Konkursowej ds. wyboru ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Stare Juchy do reprezentowania Gminy.
 • Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 10 czerwca 2008r. w  sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość jest wyższa niż kwota 1.500 złotych i nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Stare Juchy. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 06 czerwca 2008r. w  sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości    stanowiącej   własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 05 czerwca 2008r.w sprawie organizacji służby :stałego dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie gminy Stare Juchy. – Załącznik: OBIEG INFORMACJI
 • Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 03 czerwca 2008r. w sprawie: przeprowadzenia spisu likwidacji - kasacji.
 • Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 21 maja 2008r. w sprawie:utworzenia funduszu nagród.
 • Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 20 maja 2008r.w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20 maja 2008r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Starych Juchach. - Załącznik: INSTRUKCJA
 • Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 15 maja 2008r.w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla urzędu Gminy Stare Juchy. – Załącznik: RAMOWY ZAKRES DZIAŁANIA
 • Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 15 maja 2008r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Juchy”. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 08 maja 2008r.w sprawie powołania Komisji Technicznej.
 • Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 28 kwietnia 2008r.w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 28 kwietnia 2008r.w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji upoważnionej do negocjacji ceny nabycia gruntu przeznaczonego na cel publiczny - działki nr 38/2 we wsi Liski od os. fizycznej
 • Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji upoważnionej do negocjacji ceny nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę - działki nr 20/1 we wsi Sikory Juskie od os. fizycznej
 • Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 28 kwietnia 2008r.w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz ustalenia zasad działania Komisji
 • Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 14 kwietnia 2008r.w sprawie ustalenia terminu dnia wolnego od pracy za dzień 3 Maja 2008r.
 • Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 14 kwietnia 2008r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2008 roku. – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 31 marca 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 31 marca 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej we wsi Szczecinowo stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości
 •  Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 17 marca 2008r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok. – Załączniki: Nr 1-część opisowa, Nr 1 do części opisowej, Nr 2 do części opisowej, Nr 3 do części opisowej, Nr 4 do części opisowej
 • Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 16 marca 2008r. zmieniające w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8, 9, 11 oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 22 lutego 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie wprowadzenia procedur rozliczania i zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych. – Załącznik: PROCEDURY
 • Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie: Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Stare Juchy. – Załączniki: INSTRUKCJA, Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy Stare Juchyz dnia 18 lutego 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomość lokalową stanowiącą własność mienia komunalnego oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomość lokalową stanowiącą własność mienia komunalnego oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie zmiany regulaminu pracy.
 • Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.      
 • Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 lutego 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 • Zarządzenie Nr 8/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej. – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcom nieruchomości  lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości. – Załączniki wykazy nieruchomości: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
 • Zarządzenie Nr 5/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 stycznia 2008r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Stare Juchy ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
 • Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 3/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 stycznia 2008r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu  działek mienia komunalnego we wsi Orzechowo.
 • Zarządzenie Nr 2/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 stycznia 2008r. zmieniające zarządzenie nr 77/07 Wójta Gminy Stare Juchy w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych.
 • Zarządzenie Nr 1/08 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej – Załącznik: REGULAMIN
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Wytworzył:
rejestr zarządzeń prowadzi - Edyta Malinowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2008-01-02 12:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-01-14 09:10:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886