☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Stare Juchy

Czwartek 24.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Wymagane dokumenty:

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie:

 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, NIP,

 • określenie obszaru działalności,

 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

 • informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

 • planowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po zakończeniu działalności,

 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

 • rodzaje odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • UWAGA:

 • Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez administratora lub właściciela wysypiska.
 • Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez właściciela lub administratora stacji zlewnej.

  Opłaty:

 • wydanie Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 107,00 zł – cz. III, kol.3, pkt 41 - ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

 • wydanie Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 107,00 zł – cz. III, kol.3, pkt 42 - ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

 • Opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Stare Juchy Nr rachunku: BS Ełk O/Stare Juchy NRB 49 93310004 0010 0100 0260 0001

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Urzędu Gminy Stare Juchy (pokój nr 3 – I piętro) Do 30 dni. W przypadku niepoprawności bądź niekompletności wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia poprawek i uzupełnienia braków (w takim przypadku zezwolenie zostanie wydane w terminie do 30 dni po uzupełnieniu wniosku). 

  Termin załatwienia sprawy:  Do 30 dni. W przypadku niepoprawności bądź niekompletności wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia poprawek i uzupełnienia braków (w takim przypadku zezwolenie zostanie wydane w terminie do 30 dni po uzupełnieniu wniosku).

  Tryb odwoławczy: Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Juchy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

  Jednostka odpowiedzialna:
  Urząd Gminy Stare Juchy - inspektor ds. ochrony środowiska - (pokój nr 1 - parter)

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

  • Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 maja 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Juchy. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

 • Wytworzył:
  Krystyna Tuttas
  Udostępnił:
  Edyta Malinowska
  (2007-01-25 12:57:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Edyta Malinowska
  (2007-01-25 13:12:55)

   
   
  liczba odwiedzin: 1029982

  Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

  Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

  X