Zarządzenia Wójta 2007

Zarządzenia Wójta

Gminy Stare Juchy

2007r.

 

 •  Zarządzenie Nr 141/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok. – Załącznik: Nr 1.
 •  Zarządzenie Nr 140/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8.
 •  Zarządzenie Nr 139/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gmina stare Juchy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
 •  Zarządzenie Nr 138/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gmina stare Juchy – Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.
 •  Zarządzenie Nr 137/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gmina stare Juchy – Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.
 •  Zarządzenie Nr 136/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości  lokalowej  stanowiącej  własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 •  Zarządzenie Nr 135/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 grudnia 2007r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.
 •  Zarządzenie Nr 134/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 grudnia 2007r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej.
 •  Zarządzenie Nr 133/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 grudnia 2007r.w sprawie powołania członka w skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Juchach.
 •  Zarządzenie Nr 132/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 grudnia 2007r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcom nieruchomości lokalowe stanowiące własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.- Załączniki: wykazy nieruchomości Nr 1, Nr 2.
 •  Zarządzenie Nr 131/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07 grudnia 2007r.w sprawiepowołania komisji konkursowej do naboru pracownika na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem komunalnym.
 •  Zarządzenie Nr 130/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 grudnia 2007r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.- Załącznik: wykaz nieruchomości
 •  Zarządzenie Nr 129/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 grudnia 2007r.w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz ustalenia zasad działania Komisji.
 •  Zarządzenie Nr 128/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 grudnia 2007r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcom nieruchomości lokalowe stanowiące własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.- Załączniki: wykazy nieruchomości Nr 1, Nr 2, Nr 3.
 •  Zarządzenie Nr 127/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 grudnia 2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 126A/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2007r.w sprawie zmian w palnie wydatków budżetu Gminy na 2007 rok – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 126/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20 listopada 2007r.w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do oceny realizacji, ewaluacji i nowelizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 125/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru pracownika na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska.
 •  
  Zarządzenie Nr 124/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2008 rok. – Załączniki: Opis projektu 2008, Projekt uchwały, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 12a, Nr 13, Nr 13a, Nr 13b, Nr 13c.
 • Zarządzenie Nr 123/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 listopada 2007r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie Gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 122/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 października 2007r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartały 2007 roku. – Załącznik: Nr 1
 • Zarządzenie Nr 121/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 października 2007r. w sprawie: zmian w palnie wydatków budżetu gminy na 2007r. – Załączniki: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 120/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 października 2007r. w sprawie: zmiany Regulaminu Gospodarowania Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • Zarządzenie Nr 119/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 października 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomość lokalową stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 118/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 października 2007r. w sprawie zmian w palnie wydatków budżetu gminy na 2007r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.
 • Zarządzenie Nr 117/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 października 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej we wsi Rogale stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 116/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 października 2007r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Juchy, w związku z wyborami do Sejmu RPi do Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007r. – Załącznik: Zadania
 • Zarządzenie Nr 115/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 października 2007r. w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. – Załącznik: Zadania
 • Zarządzenie Nr 114/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 października 2007r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu działki mienia komunalnego zabudowanej Ośrodkiem Kolonijnym, oznaczonej nr geodezyjnym 46/1 położonej we wsi Kaltki.
 • Zarządzenie Nr 113A/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 września 2007r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Stare Juchy na 2008 rok i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego.
 • Zarządzenie Nr 113/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian w palnie wydatków budżetu gminy na 2007r. – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 112/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru pracownika na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.
 • Zarządzenie Nr 111/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 września 2007r. w sprawie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień21 października 2007r.
 • Zarządzenie Nr 110/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 września 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomość lokalową stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załączniki wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 109/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 września 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącewłasność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załączniki wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 108/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 września 2007r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok. – Załącznik: Nr 1
 • Zarządzenie Nr 107/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 września 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącewłasność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załączniki wykazy nieruchomości: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 • Zarządzenie Nr 106/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 września 2007r. w sprawie odwołania p. Krzysztofa Bronakowskiego z funkcji pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego i ustanowienia na to stanowisko p. Jarosława Franczuka - Sekretarza Gminy.    
 • Zarządzenie Nr 105/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 września 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru pracownika na stanowisko kierownika USC.
 • Zarządzenie Nr 104/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 września 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami z wyjątkiem wynagrodzeń, od nich pochodnych i wydatków majątkowych w roku budżetowym 2007. – dla p.o. Dyrektora GOK-u w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 103/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 września 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcom nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załączniki wykazy nieruchomości: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
 • Zarządzenie Nr 102/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora samorządowych instytucji kultury.
 • Zarządzenie Nr 101/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej we wsi Królowa Wola stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - Załącznik wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 100/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej we wsi Czerwonka stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości– Załącznik wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 99/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.
 • Zarządzenie Nr 98/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku. – Załączniki: Nr 1 OPISÓWKA, Tabela Nr 1, Tabela Nr 2, Tabela nr 3, Tabela Nr 4, Tabela Nr 5.
 • Zarządzenie Nr 97/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 96/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 sierpnia 2007r. wsprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 95/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 94/07Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za II kwartały 2007 roku. - Załącznik:Nr 1 
 • Zarządzenie Nr 93/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru pracownika na stanowisko podinspektora ds. windykacji i należności budżetowej.
 • Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zasad odpowiedzialności za powierzony majątek oraz trybu i zasad przeprowadzania czynności kasacyjnych (likwidacyjnych) majątku rzeczowego w Gminie Stare Juchy. – Załącznik: INSTRUKCJA
 • Zarządzenie Nr 91/07Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. – Załącznik: WNIOSEK
 • Zarządzenie Nr 90/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 89/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok. – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 88/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Zarządzenie Nr 87/07Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcom nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załączniki wykazy nieruchomości: Nr 1, Nr 2.
 • Zarządzenie Nr 86/07Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu działek mienia komunalnego we wsi Orzechowo.
 • Zarządzenie Nr 85/07Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu   działek mienia komunalnego oznaczonych nr geodezyjnymi 574/3 we wsi Stare Juchy i nr 49 we wsi Olszewo.
 • Zarządzenie Nr 84/07Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie sprzedaży środka trwałego.
 • Zarządzenie Nr 83/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie Nr 82/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie przeprowadzenia kasacji w Urzędzie Gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 81/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok. – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 80/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych.
 • Zarządzenie Nr 79/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru pracownika na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego.
 • Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 czerwca 2007r. zmieniające zarządzenie nr 62/07 Wójta Gminy Stare Juchy w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych.
 • Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru pracownika na stanowisko podinspektora ds. rozwoju gminy.
 • Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcom nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załączniki wykazy nieruchomości: Nr 1, Nr 2.
 • Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami z wyjątkiem wynagrodzeń, od nich pochodnych i wydatków majątkowych w roku budżetowym 2007. – dla p.o. Dyrektora GOK-u w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami z wyjątkiem wynagrodzeń, od nich pochodnych i wydatków majątkowych w roku budżetowym 2007. – dla Dyrektora ZSS w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 czerwca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 czerwca 2007r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok. – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2007 przejściowego deficytu budżetu gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 maja 2007r. w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego bez przetargu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości lokalowej przyległej, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik:wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Juchy. – Załącznik: SCHEMAT
 • Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 maja 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 maja 2007r. w sprawie wprowadzenia procedur rozliczania i zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych. – Załącznik: PROCEDURY
 • Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na obszarach koncentracji działalności turystycznej w Gminie Stare Juchy - Etap I”. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 62/07  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 maja 2007r. w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych.
 • Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 maja 2007r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07 maja 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07 maja 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 maja 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora samorządowych instytucji kultury.
 • Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu. – Załączniki:Nr 1,Nr 2, Nr 3.
 • Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia spraw gminy. 
 • Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach. – Załącznik: OGŁOSZENIE
 • Zarządzenie Nr 51/07Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. – Załączniki: Nr 1-4.
 • Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 kwietnia 2007r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Krzywe.
 • Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok. – Załącznik: Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami z wyjątkiem wynagrodzeń, od nich pochodnych i wydatków majątkowych w roku budżetowym 2007. – dla p.o. Kierownika GOPS w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami z wyjątkiem wynagrodzeń, od nich pochodnych i wydatków majątkowych w roku budżetowym 2007. – dla p.o. Dyrektora ZSS w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami z wyjątkiem wynagrodzeń, od nich pochodnych i wydatków majątkowych w roku budżetowym 2007. – dla Dyrektora GOK w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami z wyjątkiem wynagrodzeń, od nich pochodnych i wydatków majątkowych w roku budżetowym 2007. – dla Dyrektora SP w Skomacku Wielkim
 • Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Funduszem Świadczeń Socjalnych. – Załącznik: REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20 marca 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. – Załączniki:          Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.
 • Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. – Załączniki: do pobrania Nr 1 część opisowa, Nr 1-do części opisowej, Nr 2-do części opisowej, Nr 3-do części opisowej, Nr 4-do części opisowej, Nr 5-do części opisowej, Nr 5/1-do części opisowej, Nr 5/2-do części opisowej, Nr 6-do części opisowej, Nr 7-do części opisowej.
 • Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 marca 2007r. w sprawie ustalenia stanowisk pracy, na których nie jest wymagana odzież robocza.
 • Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. – Załączniki: Nr 1-5.
 • Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego bez przetargu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu działek mienia komunalnego oznaczonych nr geodezyjnymi 388/3, 388/5, 388/6 we wsi Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Orzechowo
 • Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Szczecinowo      
 • Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Dobra Wola
 • Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Stare Juchy
 • Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Kałtki
 • Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Olszewo
 • Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Panistruga
 • Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Liski
 • Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Grabnik Osada
 • Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Grabnik
 • Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Gorło
 • Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Gorłówko
 • Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Zawady Ełckie
 • Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Laśmiady
 • Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Sikory Juskie
 • Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Bałamutowo
 • Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Czerwonka
 • Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Jeziorowskie
 • Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Nowe Krzywe
 • Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Stare Krzywe
 • Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Płowce
 • Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Królowa Wola
 • Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Skomack Wielki osada
 • Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Rogale
 • Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Skomack Wielki
 • Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji do kontroli inwestycji podatników wnioskujących o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na terenie Gminy Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora samorządowych instytucji kultury.
 • Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla prowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaopatrzenie w paliwo pojazdów samochodowych administrowanych przez Gminę Stare Juchy”. - Załącznik REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 4/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 3/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 stycznia 2007r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 stycznia 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla prowadzenia postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 60 000 Euro. - Załącznik REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 01/07 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stare Juchy.

   

   
   
Wytworzył:
rejestr zarządzeń prowadzi - Edyta Malinowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2007-01-04 10:39:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2013-01-31 10:05:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki