☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2005

Zarządzenia Wójta

Gminy Stare Juchy

 

2005r.

 

·         Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 stycznia 2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5.

·         Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Panistruga.

·         Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie wyboru Sołectwa Gorło.

·         Zarządzenie Nr 4/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim – Załącznik: OGŁOSZENIE.

·         Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 lutego 2005r. w sprawie  zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. – Załącznik: WNIOSEK.

·         Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 lutego 2005r. w  sprawie  przeznaczenia  do sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomość  zabudowaną  stanowiącą   własność mienia  komunalnego,  oraz  ogłoszenia wykazu nieruchomości. –  Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 7/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

·         Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie wyboru Sołectwa Stare Juchy.

·         Zarządzenie Nr 9/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005r.- Załącznik Nr 1

·         Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2005r. – Załącznik Nr 1

·         Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 marca 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

·         Zarządzenie Nr 12/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik - wykaz nieruchomości.

·         Zarządzenie Nr 13/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Kałtki.

·         Zarządzenie Nr 14/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 marca 2005r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.  - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 19 grudnia 2005r. Nr 207, poz. 2191./

·         Zarządzenie Nr 15/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004r. - Załączniki Nr 1 część opisowa, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7.

·         Zarządzenie Nr 16/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2005r. -  Załącznik Nr 1

·         Zarządzenie Nr 17/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

·         Zarządzenie Nr 18/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 kwietnia 2005r. w sprawie dnia wolnego od pracy.

·         Zarządzenie Nr 19/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

·         Zarządzenie Nr 20/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 21/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·         Zarządzenie Nr 22/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 maja 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·         Zarządzenie Nr 23/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 24/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 maja 2005r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

·         Zarządzenie Nr 25/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 maja 2005r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.

·         Zarządzenie Nr 26/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz ustalenia zasad działania Komisji.

·         Zarządzenie Nr 27/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 maja 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - mieszkańcom Gminy Stare Juchy, nieruchomości lokalowe stanowiące własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. – Załącznik: wykaz nieruchomości

·        Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie powołania zespołu osób do ocenienia strat w uprawach polowych zbóż ozimych.

·        Zarządzenie Nr 29/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·        Zarządzenie Nr 30/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora samorządowych instytucji kultury.

·        Zarządzenie Nr 31/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

·        Zarządzenie Nr 32/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających organów jednostek samorządu.

·        Zarządzenie Nr 33/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05 lipca 2005r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

·        Zarządzenie Nr 34/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05 lipca 2005r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. – Załącznik: wzór wniosku

·        Zarządzenie Nr 35/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. – Załącznik: wykaz budynków campingowych

·        Zarządzenie Nr 36/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu działki mienia komunalnego oznaczonych nr geodezyjnym 123 we wsi Zawady Ełckie.

·         Zarządzenie Nr 37/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie zmiany regulaminu pracy.

·         Zarządzenie Nr 38/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

·        Zarządzenie Nr 39/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

·         Zarządzenie Nr 40/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów uzupełniających organów jednostek samorządu.

·         Zarządzenie Nr 41/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r. - Załączniki Nr 1 część opisowa, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8.

·         Zarządzenie Nr 42/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcom  nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości. - Załączniki: wykazy nieruchomości Nr 1, Nr 2

·         Zarządzenie Nr 43/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie powołania gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i do Senatu w dniu 25 września 2005r.

·         Zarządzenie Nr 44/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

·         Zarządzenie Nr 45/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej. – Załącznik REGULAMIN

·         Zarządzenie Nr 46/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 września 2005r. w sprawie odwołania p. Krzysztofa Bronakowskiego z funkcji pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego i powołania na to stanowisko p. Zofię Łebską.   

·         Zarządzenie Nr 47/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 września 2005r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Juchy, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 września 2005r.

·         Zarządzenie Nr 48/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07 września 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz  ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 49/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07 września 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości.- Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 50/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 września 2005r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz wprowadzenie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych.

·         Zarządzenie Nr 51/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

·         Zarządzenie Nr 52/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 września 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości.- Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 53/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 września 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

·         Zarządzenie Nr 54/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·         Zarządzenie Nr 55/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 września 2005r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9  października 2005r.

·         Zarządzenie Nr 56/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 września 2005r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Juchy, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9  października 2005r.

·         Zarządzenie Nr 57/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 września 2005r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu działek mienia komunalnego  oznaczonych nr geodezyjnymi  388/3,388/4,388/5,388/6  we wsi Stare Juchy.

·         Zarządzenie Nr 58/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20 września 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 58/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20 września 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 59/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 września 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.

·         Zarządzenie Nr 60/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu na 2006r. – Załącznik Nr 1

·         Zarządzenie Nr 61/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·         Zarządzenie Nr 62/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 października 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 63/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 października 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 64/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 października 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość lokalową o funkcji użytkowej stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 65/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 października 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 66/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 października 2005r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego. - Załącznik: WNIOSEK

·         Zarządzenie Nr 67/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 października 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 68/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 października 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości   

·         Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2005r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz ustalenia zasad działania Komisji.

·         Zarządzenie Nr 70/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 października 2005r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Stare Juchy. - Załącznik: REGULAMIN

·         Zarządzenie Nr 71/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 listopada 2005r. w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników. – Załącznik: PROCEDURA

·         Zarządzenie Nr 72/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 listopada 2005r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

·         Zarządzenie Nr 73/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 listopada 2005r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.

·         Zarządzenie Nr 74/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 listopada 2005r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

·         Zarządzenie Nr 75/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.  Załączniki: Uchwała RG - projekt, Nr 1, Nr 1a, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 6a, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Informacja opisowa, Nr 12/1, Nr 12/2, Nr 12/3.

·         Zarządzenie Nr 76/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Gminnego Centrum Informacji w Starych Juchach”. - Załącznik: REGULAMIN

·         Zarządzenie Nr 77/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie zmniejszenia składu osobowego członków z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starych Juchach.

·         Zarządzenie Nr 78/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie okresowej kontroli w Urzędzie Gminy Stare Juchy dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową.

·         Zarządzenie Nr 79/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie Gminy stare Juchy.

·         Zarządzenie Nr 80/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·         Zarządzenie Nr 81/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie Gminy Stare Juchy.

·         Zarządzenie Nr 82/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 grudnia 2005r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. - Załącznik: wykaz nieruchomości

·         Zarządzenie Nr 83/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

·         Zarządzenie Nr 84/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

·         Zarządzenie Nr 85/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej naboru pracownika na stanowisko specjalisty ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Stare Juchy.

·         Zarządzenie Nr 86/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Stare Juchy w 2006r. – Załącznik: Nr 1, Nr 2.

·         Zarządzenie Nr 87/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Stare Juchy.

·         Zarządzenie Nr 88/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie wyznaczenia pracownika pionu ochrony pełniącego funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Stare Juchy.

·         Zarządzenie Nr 89/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

·         Zarządzenie Nr 90/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·         Zarządzenie Nr 91/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. – Załączniki: Nr 1, Nr 2.

·         Zarządzenie 92/05 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Juchy. – Załącznik: Schemat Organizacyjny

 

Wytworzył:
rejestr zarządzeń prowadzi - Edyta Malinowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2005-01-14 12:22:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-01-14 09:10:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886