☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2004

Zarządzenia Wójta

Gminy Stare Juchy

 

                       

·    Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 stycznia 2004r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów komunalnych Gminy Stare Juchy.- Załącznik - Wykaz gruntów.

·    Zarządzenie Nr 2/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. – Załącznik Nr 1 i 2.

·    Zarządzenie Nr 3/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości - Załącznik Nr 1, Nr 2  - wykazy nieruchomości.

·    Zarządzenie Nr 4/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół. – Załącznik OGŁOSZENIE.

·    Zarządzenie Nr 5/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy.

·    Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania.

·    Zarządzenie Nr 7/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie przeznaczenia bez przetargu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości – Załącznik – Wykaz nieruchomości.

·    Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach.

·    Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

·    Zarządzenie Nr 10/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 lutego 2004r. (zmieniające Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10.02.2004r.) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach.

·   Zarządzenie Nr 11/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 lutego 2004r. (zmieniające Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.02.2004r.) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

·    Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości - Załącznik - wykaz nieruchomości.

·    Zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie: organizacji ,,stałego dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w szkołach na terenie gminy.

·    Zarządzenie Nr 14/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

·    Zarządzenie Nr 15/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie: opracowania planów szczególnej ochrony obiektów.

·    Zarządzenie Nr 16/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia  27 lutego 2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach.

·    Zarządzenie Nr 17/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 marca 2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

·    Zarządzenie Nr 18/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 marca 2004r. w sprawie zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach.

·    Zarządzenie Nr 19/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 marca 2004r. w sprawie: utworzenia i działania w gminie systemu wykrywania i alarmowania.

·    Zarządzenie Nr 20/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik wykaz nieruchomości

·   Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargu najemcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym stanowiącej własność mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik wykaz nieruchomości

·    Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 marca 2004r. w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Rogale.

·    Zarządzenie Nr 23/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003r. - Załączniki: Nr 1 część opisowa, Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 07 czerwca 2004r. Nr 80, poz. 938/

·    Zarządzenie Nr 24/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 marca 2004r. w sprawie wydzierżawienia działki mienia komunalnego. – Załącznik wykaz gruntów.

·    Zarządzenie Nr 25/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 marca 2004r. w sprawie opracowania dokumentacji ochrony budynku Urzędu Gminy na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

·    Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 marca 2004r. w sprawie w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa  Grabnik, osada.

·    Zarządzenie Nr 27/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 marca 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Starych Juchach na czas wojny.

·    Zarządzenie Nr 28/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 marca 2004r. w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych /formacji/ OC na terenie gminy.

·    Zarządzenie Nr 29/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 marca 2004r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli w Urzędzie Gminy. – Załącznik

·    Zarządzenie Nr 30/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - Załącznik - wykaz nieruchomości.

·    Zarządzenie Nr 30A/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 marca 2004r. w sprawie wykazu podatników będących przedsiębiorcami i podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wyżej wymienionego wykazu.

·    Zarządzenie Nr 31/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości – Załączniki: Nr 1, Nr 2 -  wykazy nieruchomości.

·    Zarządzenie Nr 32/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 marca 2004r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie gminy Stare Juchy.

·    Zarządzenie Nr 33/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości – Załącznik - wykaz nieruchomości.

·   Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 marca 2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.

·    Zarządzenie Nr 35/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05.04.2004r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

·    Zarządzenie Nr 36/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07.04.2004r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6

·    Zarządzenie Nr 37/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07.04.2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Juchy. – Załącznik: Schemat Organizacyjny. – Załącznik SCHEMAT

·    Zarządzenie Nr 38/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20.04.2004r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. – Załącznik: Nr 1, Nr 2.

·    Zarządzenie Nr 39/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20.04.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oaz ogłoszenia wykazów nieruchomości. – Załącznik - wykaz nieruchomości.

·    Zarządzenie Nr 40/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.04.2004r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Stare Juchy w 2004r.

·    Zarządzenie Nr 41/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.04.2004r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok. – Załącznik Nr 1.

·    Zarządzenie Nr 42/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29.04.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu najemcy nieruchomości lokalowych stanowiących własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości. – Załącznik - wykaz nieruchomości.

·    Zarządzenie Nr 43/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05.05.2004r. w sprawie powołania zespołu osób do ocenienia strat w uprawach polowych spowodowanych opadami atmosferycznymi.

·    Zarządzenie Nr 44/04 Wójta Gminy Stare Juchy dnia 06.05.2004r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania. – Załącznik  REGULAMIN.       

·    Zarządzenie Nr 45/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 maja 2004r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

·    Zarządzenie  Nr 46/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18 maja 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik  wykaz nieruchomości.

·   Zarządzenie  Nr 47/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19.05.2004r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2004 rok. – Załącznik Nr 1.

·   Zarządzenie  Nr 48/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.05.2004r. w sprawie obsługi administracyjnej i finansowej placówek oświatowych.

·   Zarządzenie  Nr 49/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26.05.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - Załącznik wykaz nieruchomości.

·    Zarządzenie  Nr 50/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.05.2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości  stanowiących własność mienia  komunalnego,  oraz  ogłoszenia wykazu nieruchomości - Załącznik wykaz nieruchomości.

·    Zarządzenie  Nr 51/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.05.2004r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

·    Zarządzenie  Nr 52/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04.06.2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Funduszu Świadczeń Socjalnych – Załącznik Nr 1  REGULAMIN

·    Zarządzenie  Nr 53/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.06.2004r. w sprawie zniszczenia dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową.

·    Zarządzenie  Nr 54/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.06.2004r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2004r. Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3.

·    Zarządzenie  Nr 55/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05.07.2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

·    Zarządzenie  Nr 56/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05.07.2004r. w sprawie wyłączenia z przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy.

·        Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 sierpnia 2004r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r. – Załączniki: Nr 1 część opisowa, załącznik Nr 1 do części opisowej, załącznik Nr 2 do części opisowej, załącznik Nr 3 do części opisowej, załącznik Nr 4 do części opisowej, załącznik Nr 5 do części opisowej, załącznik Nr 6 do części opisowej, załącznik Nr 7 do części opisowej.

·        Zarządzenie Nr 58/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 sierpnia 2004r. w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Skomack Wielki osada.

·        Zarządzenie Nr 59/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 sierpnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

·        Zarządzenie Nr 60/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 sierpnia 2004r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

·        Zarządzenie Nr 61/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10 sierpnia 2004r. w sprawie dostępu do informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stare Juchy.

·        Zarządzenie Nr 62/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

·        Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - Załącznik - wykaz nieruchomości.

·        Zarządzenie Nr 64/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

·        Zarządzenie Nr 65/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach Wicedyrektorowi szkoły.

·        Zarządzenie Nr 66/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

·        Zarządzenie Nr 67/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

·        Zarządzenie Nr 68/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych.

      Zarządzenie Nr 69/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: zamiany układu wykonawczego budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

·        Zarządzenie Nr 70/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 września 2004r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

·       Zarządzenie Nr 71/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 września 2004r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach Wicedyrektorowi szkoły.

·        Zarządzenie Nr 72/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 września 2004r. w sprawie powołania zespołu osób do ocenienia strat w uprawach polowych spowodowanych opadami atmosferycznymi.

·        Zarządzenie Nr 73/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.

·       Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.

·        Zarządzenie Nr 75/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.

·        Zarządzenie Nr 76/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 września 2004r. w sprawie powołania komisji ds. kontroli.

·        Zarządzenie Nr 77/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2004r. – Załącznik Nr 1.

 Zarządzenie Nr 78/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu na 2005r. – Załącznik Nr 1.

·        Zarządzenie Nr 79/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 października 2004r. w sprawie zmiany regulaminu pracy.

·        Zarządzenie Nr 80/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 października 2004r. w sprawie regulaminu nagród ze specjalnego funduszu nagród.

·        Zarządzenie Nr 81/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14 października 2004r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu działek mienia komunalnego oznaczonych nr geodezyjnym 96/5, 96/13, 96/14 we wsi Orzechowo.

 ·        Zarządzenie Nr 82/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 października 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - Załącznik - wykaz nieruchomości.

·        Zarządzenie Nr 83/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 Zarządzenie Nr 84/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok.  Załączniki: Uchwała RG - projekt, Nr 1, Nr 1a, Nr 2,  Nr 3, Nr 4,  Nr 5,  Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Informacja opisowa, Nr 13, Nr 13/1, Nr 13/2, Nr 13/3.

·        Zarządzenie 85/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

·        Zarządzenie 86/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2004r. - Załącznik Nr 1.

·        Zarządzenie 87/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie w określenia zasad dofinansowania remontów w lokalach mieszkaniowych stanowiących własność gminy.

·        Zarządzenie 88/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej.

·        Zarządzenie 89/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07 grudnia 2004r. w spawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Starych Juchach.

·        Zarządzenie 90/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 grudnia 2004r. w spawie zmian w planie wydatków na 2004r. - Załącznik Nr 1.

·        Zarządzenie 91/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 grudnia 2004r. w spawie realizacji zadań obronnych i obrany cywilnej na terenie gminy Stare Juchy w 2005r. - Załącznik Nr 1, Nr 2.

·        Zarządzenie 92/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny w drugim przetargu działki mienia komunalnego oznaczonych nr geodezyjnym  153 we wsi Grabnik.

·        Zarządzenie 93/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla inwestycji polegającej na “Przebudowie budynku Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach”.- Załącznik Nr 1 - REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ.

·        Zarządzenie 94/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

·        Zarządzenie 95/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

·        Zarządzenie 96/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2004r. w spawie zmian w planie wydatków na 2004r. - Załącznik Nr 1.

·      Zarządzenie 97/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Juchy. – Załącznik: Schemat Organizacyjny. – Załącznik SCHEMAT

·        Zarządzenie Nr 98/04 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2004r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

 

Wytworzył:
rejestr zarządzeń prowadzi - Edyta Malinowska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2004-01-19 14:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-01-14 09:10:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886