GOPS w Starych Juchach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ełcka 17

19-330 Stare Juchy

tel./fax. (087) 619 94 31

e-mail: gops.sj@interia.pl

 

Þ      czynny od godz. 730 do 1530

Þ      przyjmowanie interesantów od godz. 730 do 1100

 


 

REGON  519469436

NIP   848-16-80-141


  • STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w STARYCH JUCHACH przyjęty Uchwałą Nr XVII/82/04 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 czerwca 2004r. - /Dz. U. Woj. War.-Mazur. z dnia 23 sierpnia 2004r. Nr 113, poz. 1440/

 


Funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach sprawuje:

Pani  MIROSŁAWA ROMATOWSKA

powołana Zarządzeniem Nr 73.2016 Wójta  Gminy  Stare  Juchy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-06-26 10:06:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2017-05-25 08:28:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki