☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2003

Zarządzenia Wójta

Gminy Stare Juchy

 

 • Zarządzenie Nr 1/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 stycznia 2003r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.
 • Zarządzenie Nr 2/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy i kierownikom podległych jednostek organizacyjnych z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
 •  Zarządzenie Nr 3/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie harmonogramu przejmowania akt z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu do archiwum zakładowego - Załącznik Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 4/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim. – Załącznik Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 5/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach. – Załącznik Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 6/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 7/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 8/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 9/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej.
 • Zrządzenie Nr 11/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 12/03 Wójta Gminy  Stare Juchy z dnia 3 marca 2003r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa - Załącznik Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 13/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 6 marca 2003r. w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.
 • Zarządzenie Nr 14/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 7 marca 2003r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie Nr 15/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 marca 2003r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2002 rok. – Załączniki Nr 1, załącznik Nr 1 do zał. Nr 1, załącznik Nr 2 do zał. Nr 1, załącznik Nr 3 do zał. Nr 1, załącznik Nr 4 do zał. Nr 1, załącznik Nr 5 do zał. Nr 1, załącznik Nr 6 do zał. Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 16/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 marca 2003r. w sprawie reorganizacji Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 17/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 marca 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność mienia  komunalnego, oraz  ogłoszenia wykazów nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 18/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wydzierżawienia działki mienia komunalnego.
 • Zarządzenie Nr 19/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6.
 • Zarządzenie Nr 20/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zarządzenie Nr 21/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16 maja 2003r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego - Załącznik Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 22/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 maja 2003r. w sprawie zapewnienia ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu.
 • Zarządzenie Nr 23/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 maja 2003r. w sprawie: zmian w planie wydatków na 2003 rok. – Załącznik Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 24/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19 maja 2003r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok. – Załącznik Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 25/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 maja 2003r. w sprawie wydzierżawienia działek mienia komunalnego.
 • Zarządzenie Nr 26/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych.
 • Zarządzenie Nr 27/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 4 czerwca 2003r. w  sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność mienia  komunalnego,  oraz ogłoszenia wykazów nieruchomości. – Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3 - wykazy nieruchomości.
 • Zarządzenie  Nr 28/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 czerwca 2003r. w sprawie wydzierżawienia działek mienia komunalnego.
 • Zarządzenie Nr 29/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie: zmian w planie wydatków na 2003 rok. – Załącznik Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 30/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
 • Zarządzenie Nr 31/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie powołania składu osobowego komisji celu przekazania dokumentacji stanowiska kierownika GOPS.
 • Zarządzenie Nr 32/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 lipca 2003r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 33/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.
 • Zarządzenie Nr 34/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola. – Załącznik Nr 1  REGULAMIN
 • Zarządzenie Nr 35/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 sierpnia 2003r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej.
 •  Zarządzenie Nr 36/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 sierpnia 2003r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 37/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04 sierpnia 2003r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej.
 •  Zarządzenie Nr 38/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 05 sierpnia 2003r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r. – Załączniki Nr 1, załącznik Nr 1 do zał. Nr 1, załącznik Nr 2 do zał. Nr 1, załącznik Nr 3 do zał. Nr 1, załącznik Nr 4 do zał. Nr 1, załącznik Nr 5 do zał. Nr 1, załącznik Nr 6 do zał. Nr 1.
 • Zarządzenie Nr 39/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11 sierpnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik Nr 1 - wykaz nieruchomości.
 •  Zarządzenie Nr 40/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 41/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.
 •  Zarządzenie Nr 42/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 43/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie: zmian w planie wydatków na 2003 rok. – Załącznik Nr 1 
 • Zarządzenie Nr 44/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 września 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości. – Załącznik Nr 1 - wykaz nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 45/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 września 2003r. w sprawie zniszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego.
 • Zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2003r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2003 rok. – Załącznik Nr 1  
 • Zarządzenie Nr 47/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29 września 2003r. w sprawie przyjęcia obsługi finansowej placówek oświatowych.
 • Zarządzenie Nr 48/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 września 2003r. w sprawie określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu na 2004r. - Załącznik Nr 1
 • Zarządzenie Nr 49/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01 października 2003r. w sprawie wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 50/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06 października 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 51/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09 października 2003r. w sprawie obniżenia ceny wyszacowanej nieruchomości zabudowanej mienia komunalnego oznaczonych nr geodezyjnym 413/1 we wsi Stare Juchy.
 • Zarządzenie Nr 52/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28 października 2003r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Starych Juchach w  roku 2003.
 • Zarządzenie Nr 53/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 października 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Juchy. – załącznik Nr 1 – Regulamin, Schemat do Regulaminu.
 • Zarządzenie Nr 54/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie: zmian w planie wydatków na 2003 rok. – Załącznik Nr 1
 • Zarządzenie Nr 55/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie  przeznaczenia  do sprzedaży bez przetargu  nieruchomości  stanowiącej   własność mienia  komunalnego,  oraz  ogłoszenia wykazu nieruchomości – Załączniki: Nr 1, Nr 2 - wykazy nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 56/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach
 • Zarządzenie Nr 57/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 58/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 59/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Szkoły Podstawowej w Skomacku Wielkim.
 • Zarządzenie Nr 60/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Stare Juchy – Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach.
 • Zarządzenie Nr 61/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie: powołania Dyrektora samorządowych instytucji kultury.
 • Zarządzenie Nr 62/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02 grudnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości – Załącznik Nr 1 - wykaz nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 63/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2004 rok. - Załączniki: Nr 1, Nr 1a, Nr 2,  Nr 3, Nr 4,  Nr 5,  Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Informacja opisowa, Nr 13, Nr 13/1, Nr 13/2, Nr 13/3.
 • Zarządzenie Nr 64/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.
 •  Zarządzenie Nr 65/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: zmian w planie wydatków na 2003r. – Załącznik Nr 1.
 •  Zarządzenie Nr 66/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy Stare Juchy w 2004r. – Załącznik Nr 1, Nr 2.
 • Zarządzenie Nr 67/03 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie w sprawie ustalenia odpłatności za używanie autobusu gminnego.
Wytworzył:
Rejestr zarządzeń prowadzi - Zofia Łebska
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-06-25 14:05:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-01-14 09:10:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 819886