☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy

Sobota 24.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia, zawiadomienia

OBWIESZCZENIA,  ZAWIADOMIENIA

Gmina Stare Juchy

 

2022r.

 • ZAWIADOMIENIE Wody Polskie znak: BI.ZUZ.3.4210.177.2022.AJ z dnia 16.09.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z jeziora Rogale Wielkie działka nr geod. 8/2 obręb rogale w celu nawadniania trwałych użytków zielonych w obrębie działki o nr geod. 407/3 obręb Grabnik, gmina Stare Juchy, powiat ełcki.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.23.2022 z dnia 20.09.2022r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.5.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.09.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Szczecinowo, część działki gruntu o nr ewid. 137.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 16.09.2022r. o wydanej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714 N do miejscowości Olszewo”  - DECYZJA Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 16.09.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi Gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714 N do miejscowości Olszewo”
 • ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2021 z dnia 29.08.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki - Ostrów, planowanego na działkach nr 341, 344, 353, 354, 356/1, 337/45, 364, 337/23, obręb Skomack Wielki, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie”
 • ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2021 z dnia 30.08.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 obręb Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE  GGO.6220.1.23.2022 Wójta Gminy Ełk z dnia 23.08.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Uniwersytetu Warszawskiego”, Lokalizacja inwestycji: gmina Ełk, obręb Sajzy, działka gruntu o nr ewid. 38/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.5.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.08.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Szczecinowo, działka gruntu o nr ewid. 137
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.87.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.08.2022r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/16
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.80.2022  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.08.2022r. o wydaniu decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/17
 • ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 08.08.2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo zlokalizowane na działach nr 75/1, 76/1, 53/24, 53/9, 53/8, 237, 78, 50, 24/2, 24/1, 72, 79, 65, 190/1, 71, 13/5, 70, 13/2, 212, 23, 22/3, 22/2, 22/1, 20/1, 84, 19/1, 17/1, 193, 84 – obręb Olszewo gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.4.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.07.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN i sieci kablowej nN”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, działka gruntu obejmująca odpowiednio działki albo część działek ewidencyjnych: - obręb 0022 Szczecinowo, dz. nr ewid.: 167/5, 167/6, 167/2, 181/5, 181/8, 181/7, 163/1, 168, 181/2, 170/4, 181/4, 170/8, 170/7, 183, 171/1, 171/2, 182, 172, 200, 173, 174, 202, 203, 206/1, 244/1, 176/2, 175, 244/2, 176/1, 243, 137, 136, 179; - obręb 0020 Stare Juchy, dz. nr ewid.: 636/1, 2/1, 15/3, 636/2, 636/10, 1/3, 636/11, 636/12, 636/13, 636/14, 636/15, 2/4, 636/4, 1/4, 20; - obręb 0014 Orzechowo, dz. nr ewid.: 289/12, 291/2, 289/11, 291/1
 • OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2022 z dnia 28.07.2022r. o udziale społeczeństwa w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach  o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.76.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.07.2022r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji w Gminie Stare Juchy, w obrębie Liski, na części działki o nr ewid. 1/53
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.75.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.07.2022r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, planowanej do realizacji w Gminie Stare Juchy, w obrębie Liski, na części działki o nr ewid. 1/54
 • OBWIESZCZENIE: BUD.6730.87.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/16

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.76.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Liski, działka o nr ewid.: 1/53
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.75.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Lokalizacja: obręb Liski, działka o nr ewid.: 1/54
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.80.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.07.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/17.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.3.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 07.07.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.:  25/2, 82/1, 38, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 72/8.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2022 z dnia 04.07.2022r. o braku możliwości zakończenia postępowania oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 05.08.2022 dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach  o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.7.2021 z dnia 27.06.2022r. o wydanej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski- Straduny”
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.3.1.2022 z dnia 23.06.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej na odcinku od drogi powiatowej nr 1714N do miejscowości Olszewo zlokalizowane na działach nr 75/1, 76/1, 53/24, 53/9, 53/8, 237, 78, 50, 24/2, 24/1, 72, 79, 65, 190/1, 71, 13/5, 70, 13/2, 212, 23, 22/3, 22/2, 22/1, 20/1, 84, 19/1, 17/1, 193, 84 – obręb Olszewo gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.4.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23.06.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej  na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN i sieci kablowej nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, działka gruntu obejmująca odpowiednio działki albo część działek ewidencyjnych: - obręb 0022 Szczecinowo, dz. nr ewid.: 167/5, 167/6, 167/2, 181/5, 181/8, 181/7, 163/1, 168, 181/2, 170/4, 181/4, 170/8, 170/7, 183, 171/1, 171/2, 182, 172, 200, 173, 174, 202, 203, 206/1, 244/1, 176/2, 175, 244/2, 176/1, 243, 137, 136, 179,  - obręb 0020 Stare Juchy, dz. nr ewid.: 636/1, 2/1, 15/3, 636/2, 636/10, 1/3, 636/11, 636/12, 636/13, 636/14, 636/15, 2/4, 636/4, 1/4, 20, - obręb 0014 Orzechowo, dz. nr ewid.: 289/12, 291/2, 289/11, 291/1.
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.2.1.2022 z dnia 14.06.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej publicznej nr 176020N Skomack Wielki - Ostrów zlokalizowane na działach nr 341, 344, 353, 354, 356/1, 337/45, 364, 337/23 – obręb Skomack Wielki gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko–mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.59.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13.06.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/15
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.58.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13.06.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/14
 • ZAWIADOMIENIE/ OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2021 z dnia 08.06.2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.7.2021 z dnia 25.05.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1857 N na odc. Piaski-Straduny”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.3.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26.05.2022r.   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej  nN 0,4 kV. Lokalizacja inwestycji gm. Stare Juchy, obręb Dobra Wola, dz. ewid. 72/8, 50/10, 50/7, 25/2, 50/14, 50/13, 50/12, 50/11, 50/9, 50/8, 50/6, 50/5, 50/2, 38, 82/1
 • OBWIESZCZENIE BUD.6722.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17.05.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laśmiady, gmina Stare Juchy oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tej zmiany planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.2.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.05.2022r.   w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym (gminnym) o nazwie: „Budowa linii napowietrznej i kablowej SN15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowym”. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0009 Królowa Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 118, 115, 113, 122, 129.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.59.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu o nr ewid. 514/15.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.58.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla funkcjonowania tego budynku, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu o nr ewid. 514/14.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.41.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku  świetlicy wiejskiej. Lokalizacja obręb Skomack Wielki, działka o nr ewid.: 334/32.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.7.2021 z dnia 04.05.2022r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1857 N na odc. Piaski-Straduny” do dnia 08.07.2022r.
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2021 z dnia 05.05.2022 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 55 MW” planowanego na działkach nr 108/4,108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO: SKO.60.84.2020 z dnia 20.04.2022 o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w dniu 20 kwietnia 2022r. decyzji o nr SKO.60.84.2020 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2020 r. nr SKO.60.76.2019 utrzymującej w całości w mocy decyzję z dnia 18 czerwca 2019 r. nr OŚ.6220.2.2018 wydana przez Wójta Gminy Stare Juchy o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia określonego jako „Dostosowanie istniejącej instalacji do chowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare juchy do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych wynoszącej 1200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15 obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.04.2022 r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), której przedmiotem jest budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej i linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  ze złączami kablowymi. Lokalizacja obręb Dobra Wola, działka o nr ewid.: 89/14
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.2021 z dnia 19.04.2022r. o wydanej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 19.04.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działce nr 114 Gorłówko, gmina Stare Juchy
 • DECYZJA  Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚR.6220.4.2021 z dnia 19.04.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działce nr 114 Gorłówko, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.622.1.7.2021 z dnia 04.04.2022r. o wydanym postanowieniu o podjęciu zawieszonego postępowania  w dniu 04.04.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N na odc. Piaski- Straduny”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.2.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 04.04.2022r.   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare juchy, obręb Królowa Wola, działka  gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 118, 115, 113, 122, 129.
 • OBWIESZCZENIE OŚ.6220.4.2021 z dnia 01.04.2022r. o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania w dniu 01.04.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW, planowanego na działkach: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy.
 • Ogłoszenie o wywieszeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nr 1/2022 z komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Wójt Gminy Stare Juchy informuje zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 ze zm.), że do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 01.04.2022r. do dnia 01.05.2022r. protokół inwentaryzacyjny obejmujący nieruchomość położoną na terenie gminy Stare Juchy, podlegającą komunalizacji na wniosek Gminy Stare Juchy. Protokół inwentaryzacyjny z dn. 01.04.2022r.  sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Stare Juchy w drodze komunalizacji nieruchomości tj. dz. nr 75/1, obręb Olszewo, stanowiącej mienie Skarbu Państwa. – PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY NR 1/2022

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.41.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.03.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku  świetlicy wiejskiej.  Lokalizacja: obręb Skomack Wielki, działka o nr ewid.: 334/32
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.18.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 18.03.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Grabnik, działka o nr ewid.: 60/22
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.16.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16.03.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  dwóch budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/4
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.1.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.03.2022r.   w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia  lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej SN15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi. Lokalizacja inwestycji gm. Stare juchy, obręb Dobra Wola, dz. ewid. 89/14
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE OŚ.6220.4.2021 z dnia 07.03.2022r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca na działce nr 114 obręb Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat Ełcki, województwo warmińsko-mazurskie
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie nr SKO.60.84.2020 z dnia 25 lutego 2022r. dotyczy postępowania OŚ.6220.2.2018 Wójta Gminy Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 01.03.2022r. o przekazaniu akt sprawy dotyczącej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW na działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 obręb Grabnik, gmina Stare Juchy wraz z odwołaniem strony postępowania od decyzji OŚR.6220.3.2021 z dnia 08.02.2022r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.18.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14.02.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  jednorodzinnego.  Lokalizacja: obręb Grabnik, działka o nr ewid.: 60/22
 • OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE OŚR.6220.4.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.02.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewidencyjnym 114, obręb Gorłówko, Gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.16.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10.02.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  dwóch budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/4
 • OBWIESZCZENIE OŚR.6220.3.2021 z dnia 08.02.2022r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 60 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą” planowanego działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 – obręb Grabnik, Gmina Stare Juchy – DECYZJA OŚR.6220.3.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.02.2022r.
 • OBWIESZCZENIE  BUD.6730.124.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 24.01.2022r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/5

 


 

 

2021r.

 

 • OBWIESZCZENIE  OŚR.6220.3.2021 z dnia 30.12.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ”planowanego na działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 – obręb Grabnik, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.13.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17.12.2021r. w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie linii kablowej  nN 0,4 kV. Lokalizacja: obręb Garbnik działki o nr ewid. 60/34, 60/38,60/40, 60/42, 60/50, 60/57

 

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.124.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.12.2021r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  dwóch budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja: obręb Stare Juchy, działka o nr ewid.: 514/5
 • OBWIESZCZENIE OŚR.6220.3.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 02.12.2021r. o wszczęciu postępowania na wniosek spółki Polska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z  infrastrukturą towarzyszącą ” na działkach nr 295, 297/1, 432, 434, 436, 437, 438, 440 – obręb Grabnik”, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie.
   
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.13.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.11.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie linii kablowej  nN 0,4 kV do dz. 60/34, 60/38, 60/40,  60/42,  60/50, 60/57 miejscowość Grabnik, gm. Stare Juchy. Lokalizacja inwestycji: obręb Grabnik na działkach nr ewid. 63/2, 60/66, 60/48, 57
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.11.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.11.2021r.   w sprawie wydania decyzji decyzję o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV.  Lokalizacja obręb Rogale, działka o nr ewid.: 118,  obręb Grabnik, działki o nr ewid. 429, 407/19, 407/18, 407/17, 407/16, 407/15, 407/14, 407/13, 407/12, 407/11, 407/10, 407/9, 401/10, 407/5, 406.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.12.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 08.11.2021r. w sprawie wydania decyzji  zmieniającej decyzję ostateczną  znak: BUD.6733.8.2021  ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji  celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie elektroenergetycznej  nN 0,4kV, SN 15kV oraz stacji transformatorowej na działce oznaczonej nr ewid. 166, zlokalizowanej w gminie Stare Juchy, obręb 0020 Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.69.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.10.2021r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych (rekreacji indywidualnej). Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działki o nr ewid. 514/13.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.36.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.10.2021r. o  wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego  mieszkalnych jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Lokalizacja inwestycji:  gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działki o nr ewid. 514/5.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.35.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.10.2021r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną  w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działki o nr ewid. 514/4.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.34.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.10.2021r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działki o nr ewid. 514/6.

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30.09.2021 r. o wydanej decyzji nr OŚ. 6220.12.2020 odmawiającej uchylenia decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stare Juchy nr OŚ.6220.3.2020 z dnia 02.07.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gmina Stare Juchy, wydanej bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”
 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.12.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.09.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję ostateczną z dnia 19.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (znak sprawy: BUD.6733.8.2021) dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej

 

 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.11.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20.09.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kVw gminie Stare Juchy w obrębie 0017 Rogale, na działce nr ewid. 118 oraz w obrębie 0006 Grabnik na działkach nr ewid. 429, 407/19, 407/18, 407/17, 407/16, 407/15, 407/14, 407/13, 407/12, 407/11, 407/10, 407/9, 401/10, 407/5, 406.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.09.2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną” planowanego na działce nr 63/1 – obręb Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie oraz DECYZJA Nr OŚ.6220.2.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15.09.2021r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewidencyjnym 63/1, obręb Gorłówko, Gmina Stare Juchy.

 

 • OBWIESZCZENIE BUD.6733.9.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 09.09.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0008 Kaltki, działki o nr ewid.: 46/1, 96/1, 96/3, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/12, 73/13, 73/15, 73/16, 73/17.
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.69.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 06.09.2021 r.  w sprawie sporządzenia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych (rekreacji indywidualnej), na działce nr geod. 514/13, obręb Stare Juchy, gm. Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 27.08.2021 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną” planowanego na działce nr 57 – obręb Stare Juchy, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko - mazurskie.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk z dnia 24.08.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele".
 • DECYZJA Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23.08.2021r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewidencyjnym 440, obręb Grabnik, Gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23.08.2021 r.  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działce o nr ewidencyjnym – 440, obręb Grabnik, Gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk z dnia 18.08.2021r. o zawieszeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny”.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 19.08.2021r. ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, SN 15kV oraz stacji transformatorowej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0020 Stare Juchy, działka o nr ewid.: 166
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16.08.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego na działce nr 63/1 – obręb Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie
 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.69.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.08.2021 r. o wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych (rekreacji indywidualnej). Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca działka nr o nr ewid. 514/13.
 • POSTANOWIENIE BUD.6730.69.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.08.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych (rekreacji indywidualnej) na działce nr 514/13, położonej w obrębie Stare Juchy, gm. Stare Juchy

 

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.36.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.08.2021 r. o wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działki o nr ewid. 514/5.
 • POSTANOWIENIE BUD.6730.36.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.08.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, na części działki nr 514/5, położonej w obrębie Stare Juchy, gm. Stare Juchy

 

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.35.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.08.2021 r. o wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działki o nr ewid. 514/4.
 • POSTANOWIENIE BUD.6730.35.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.08.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, na części działki nr 514/4, położonej w obrębie Stare Juchy, gm. Stare Juchy

 

 • OBWIESZCZENIE BUD.6730.34.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.08.2021 r. o wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działka gruntu obejmująca część działki o nr ewid. 514/6.
 • POSTANOWIENIE BUD.6730.34.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.08.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, na części działki nr 514/6, położonej w obrębie Stare Juchy, gm. Stare Juchy

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.08.2021 r. ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej Laśmiady-Bałamutowo.  Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0010 Laśmiady, działki o nr ewid.: 11, 16/10, 16/24, 20/2, 21, 26/2, 31, 33, 34, 36/1, 36/2, 37/4.
 • OBWIESZCZENIE Nr WIN-II.7821.3.2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 5 sierpnia 2021r. po rozpatrzeniu odwołania o wydaniu decyzji uchylająca w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Starosty Ełckiego nr 121/2021 z 11.03.2021 r., znak: B.6740.29.27.2021, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177011N Woszczele-Małkinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej".
 • OBWIESZCZENIE z dnia 04.08.2021r. o braku zachowania terminu do wydania postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 57, obręb 0020 Stare Juchy, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk z dnia 21.07.2021r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny”
 • OBWIESZCZENIE z dnia 23.07.2021r. o braku zachowania terminu do wydania postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 63/1 – obręb Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie
 • OBWIESZCZENIE z dnia 19.07.2021r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastruktura towarzyszącąplanowanego na działce o numerze ewidencyjnym 440 – obręb Grabnik, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 14.07.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV (dł. ok 600m) w gminie Stare Juchy w obrębie 0008 Kaltki, na działkach nr ewid. 46/1, 96/1, 96/3, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/12, 73/13, 73/15, 73/16, 73/17.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 13.07.2021r. o wydanym  postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • POSTANOWIENIE z dnia 13.07.2021r. zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z nałożeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia pn. montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk z dnia 07.07.2021r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny”

 • OBWIESZCZENIE z dnia 12.07.2021r. o wydanym postanowieniu o konieczności sporządzenia raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy
 • POSTANOWIENIE z dnia 12.07.2021r. o konieczności sporządzenia raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW, planowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy

 

 • OBWIESZCZENIE z dnia 09.07.2021r. o braku zachowania terminu do wydania postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 57, obręb 0020 Stare Juchy, gmina Stare Juchy.

 

 • OBWIESZCZENIE z dnia 08.07.2021r. ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym), dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV, WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) i słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz rozbiórkę linii napowietrznej nN 0,4kV i przyłączy napowietrznych nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Jeziorowskie, działki o nr ewid.: 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 56/1, 56/3, 56/4, 52/2, 76/2, 57, obręb Bałamutowo: działka o nr ewid. 34.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29.06.2021r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o numerze ewidencyjnym 249/1, położonej w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • POSTANOWIENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 29.06.2021r. o zwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 249/1 w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.06.2021r.  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do lokalizacji na działce o nr ewidencyjnym – 71, obręb Liski, w miejscowości Liski, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.06.2021r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o numerze ewidencyjnym 249/1 w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.06.2021r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW i wysokości do 3 m, planowanej na działce nr 27 – obręb Stare Juchy, gmina Stare – Juchy.

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25.06.2021r. o wszczęciu postępowania na wniosek spółki ENK Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 63/1 – obręb Gorłówko, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk z dnia 17.06.2021r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na  przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola-Woszczele
 • OBWIESZCZENIE z dnia 24.06.2021r. Wójta Gminy Stare Juchy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, SN15kV oraz stacji transformatorowej w gminie Stare Juchy w obrębie 0020 Stare Juchy, na działce nr 166
 • OBWIESZCZENIE z dnia 22.06.2021r. O BRAKU ZACHOWANIA TERMINU DO WYDANIA POSTANOWIENIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego na działce o numerze ewidencyjnym 440 – obręb Grabnik, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 21.06.2021r.o braku zachowania terminu wydania postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MW” planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - zlokalizowanych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy.

 • OBWIESZCZENIE z dnia 17.06.2021r. Wójta Gminy Stare Juchy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk z dnia 14.06.2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny”

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 14.06.2021r. o wydaniu decyzji znak: BUD6733.5.2021 w sprawie odmowy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w sprawie zmiany zapisów ostatecznej decyzji Wójta Gminy Stare Juchy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BUD. 6733.12.2020 z dnia 17.09.2020 r., dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, SN 15kV oraz stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych nr ewid. 136, 135, 134, 133/1, 133/2, 157, 153, 152/3, 610, 151, 166, zlokalizowanych w gminie Stare Juchy, obręb 0020 Stare Juchy.

 • OGŁOSZENIE z dnia 01.06.2021r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Stare Juchy, w obrębie Grabnik, zwanego „Grabnik - 3” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. – Projekt MPZP Grabnik – 3 - pobierz – rozmiar 8,28 MB;  Projekt MPZP Grabnik – 3 załącznik aktualny zmodyfikowany dnia 08.06.2021r. - pobierz – rozmiar 8,49 MB

 • OBWIESZCZENIE z dnia 26.05.2021r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gorło, gmina Stare Juchy, obejmującego działki o nr ewid. 109/10, 49/4 i 100/3 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 26.05.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV, WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) i  słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz rozbiórkę linii napowietrznej nN 0,4kV i przyłączy napowietrznych nN 0,4kV. V INFORMACJA z dnia 28.05.2021r. o sprostowaniu ww. obwieszczenia.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17.05.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr ewid. 71 z obrębu Liski w miejscowości Liski, gmina Stare Juchy.”

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17.05.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 27, położonej w obrębie Stare Juchy.”

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17.05.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 55 MWp na działkach zlokalizowanych w obrębie Liski, gm. Stare Juchy. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr geod.: 108/4, 108/6, 61/5, 62/3, 116/5, 116/3, 120, 121, 122, 123/1, 69/1, 70, 106/2, 103/3, 104/2, 107/3, 123/3, 109/4, 117/2, 118, 119/3 - 0011 obręb Liski gm. Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko –mazurskie.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 17.05.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 440, położonej w obrębie Grabnik. 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.05.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, (znak: BUD.6733.12.2020), dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12.05.2021r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gorło, gmina Stare Juchy, obejmującego działki o nr ewid. 48/6, 48/7 i 109/9 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

 • INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie znak: BI.ZUZ.1.4210.3.73.2.2020.KMP w sprawie wszczęcia postępowania dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu na jeziorze Zawadzkim (dz. nr 105, obręb Zawady Ełckie) przy działce o nr 111, obręb Gorło, gm. Stare Juchy.

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10.05.2021r. o wydaniu decyzję znak: BUD.6733.4.2021 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nn. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0020 Stare Juchy, działki o nr ewid.: 419, 420, 421, 440, 448, 449, 565, 566, 567/2, 559, 334, 345, 186/6, 329, 319, 318/1, 317, 288, 264/2, 257, 278, 265, 132/3, 115, 36, 110.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 10.05.2021r. o wydaniu decyzję znak: BUD.6733.3.2021 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0004 Gorło, działki o nr ewid.: 195, 199/4, 199/3, 199/2, 199/1, 51/2, 186/4, 198, 200, 97/2, 185/2, 51/5.

 

 • INFORMACJA Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: OŚ-PŚ.7222.29.2018 z dnia 29 marca 2021 r. o wydaniu decyzji z dnia 26 marca 2021 r., znak: OŚ-PŚ.7222.29.2018 udzielającej spółce Ferma Sikory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: Al. Legionów 135 A, 18-400 Łomża, NIP: 7182136989, numer REGON 200696930, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 działkach o numerach ewidencyjnych 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nn.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 22.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nN.

 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: WIN-II.7840.2.39.2020 z dnia 18.03.2021r. o wydaniu decyzji nr EŁ/009/21 z dnia 18.03.2021r. na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika, o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze, Etap A1: Ełk (bez stacji) – Wydminy  (ze stacją) wraz z elektryfikacją od km 103+706 do km 133+300, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją”.
 • OBWIESZCZENIE Starostwa Powiatowego w Ełku znak: B.6740.29.27.2021 z dnia 11.03.2021 r. o sprawie wydania decyzji Nr 121/2021 (znak B.6740.29.27.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowy drogi gminnej publicznej nr 177011N Woszczele – Małkinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej” zlokalizowanego na działkach w obrębie 0006 Grabnik, gmina Stare Juchy, obręb 0023 Małkinie, gmina Ełk, obręb 0055 Woszczele, gmina Ełk zgodnie z treścią obwieszczenia.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 16.03.2021r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.1.2021 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0023 Zawady Ełckie, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 196, 39/31, 262, 49/4.
 • ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku znak: BI.ZUZ.3.4210.5.2021.KB z dnia 17.02.2021r. o sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią kablową pod dnem cieku wodnego „Skomack” (dz. nr geod. 344 obr. Skomack Wielki, gm. Stare Juchy, powiat ełcki).
 • OBWIESZCZENIE Starostwa Powiatowego w Ełku znak: B.6740.29.27.2021 z dnia 15.02.2021 r. o sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Przebudowy drogi gminnej publicznej nr 177011N Woszczele – Małkinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej” zlokalizowanego na działkach w obrębie 0006 Grabnik, gmina Stare Juchy, obręb 0023 Małkinie, gmina Ełk, obręb 0055 Woszczele, gmina Ełk zgodnie z treścią obwieszczenia.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-II.7840.2.39.2020 z dnia 29.01.2021 r. o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze, Etap A1: Ełk (bez stacji) - Wydminy (ze stacją) wraz
  z elektryfikacją od km 103,706 do km 133,300, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.1.2021 z dnia 22.01.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN.
   
 • ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Białymstoku znak: BI.RUZ.4210.39.2020.AT z dnia 13 stycznia 2021r. o wydaniu decyzji udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i przewodów w rurociągach osłonowych oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie do wód i urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu kolejowego w ramach zadania pn. „Praca na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek A1 Ełk – Wydminy od km 103+706 do km 133+300”.
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.60.84.2020 z dnia 30.12.2020 r. o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie postanowienia o nr SKO.60.84.2020 o zawieszeniu wznowionego postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2020r. nr SKO.60.76.2019 utrzymującą w mocy decyzję z dnia 18 czerwca 2019r. nr OŚ.6220.2.2018 wydaną przez Wójta Gminy Stare Juchy o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia określonego jako „Dostosowanie istniejącej instalacji do chowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych wynoszącej 1200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15 obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.

2020r.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 30.12.2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.13.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0004 Gorło, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 50/2, 51/2, 88/1, 88/2, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 138/1, 138/3, 138/4, 138/5, 139, 140, 141/1, 141/3, 141/5, 142/1, 145, 157/1, 157/4, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9, 157/10, 157/11, 158/4, 169, 193/1, 194, 195, 196, 197, 198, 199/1, 199/3, 199/4; - obręb 0023 Zawady Ełckie, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 142/1, 143/1, 143/3, 232.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.15.2020 z dnia 17.12.2020r. o  wszczęciu postępowania z wniosku firmy WMC PV Sp. z o.o., ul. Dowborczyków nr 25 lok. 104, 90 – 019 Łódź, reprezentowanej przez Pana Michała Kamila Witych – członka zarządu, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.10.2020r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr ewid. 71 z obrębu Liski w miejscowości Liski, gmina Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.14.2020 z dnia 16.12.2020 r. o wszczęciu postępowania z wniosku firmy SH 34 Sp. z o. o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Panią Izabelę Kędroń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 249/1, w obrębie Orzechowo, gmina Stare Juchy”.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.8.2020 z dnia 15.12.2020 r. o  wszczęciu postępowania z wniosku Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 27, położonej w obrębie Stare Juchy.

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.12.2020 z dnia 27.11.2020r. o zawiadomieniu że w dniu 27.11.2020r. postanowieniem znak: OŚ.6220.12.2020 wznowił postępowanie zakończone decyzją ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 02.07.2020r. wydaną przez Wójta Gminy Stare Juchy, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.15.2020 z dnia 06.11.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Królowa Wola – Woszczele”.
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.60.84.2020 z dnia 04.11.2020r. o wydaniu postanowienia nr SKO.60.84.2020 o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną SKO w Olsztynie znak: SKO.60.76.2019 z dnia 12.02.2020r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 29.10.2020r. o poinformowaniu stron postępowania, że w dniu 29 października 2020 r. po przeanalizowaniu wniosku złożonego przez Inwestora - Gminę Ełk, w której imieniu i na rzecz działa Pełnomocnik – Pan Bogusław Wisowaty reprezentujący firmę Zakład Usługowo – Transportowo - Handlowy z siedzibą w Ełku, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.13.2020 z dnia 29.10.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej.
 • OBWIESZCZENIE Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-I.747.1.3.2020 z dnia 20.10.2020 r. o wydaniu decyzji nr K-4/2020 o  ustaleniu  lokalizacji  linii  kolejowej, dotycząca realizacji   inwestycji   polegającej na wykonaniu robót budowlanych w obszarze  infrastruktury  kolejowej dla inwestycji   pn.: „Prace na  linii  kolejowej nr 38 na odcinku Ełk– Korsze wraz    z elektryfikacją”    – Etap A1, odcinek    2 – stacja    Stare    Juchy” (w km 121.540÷123.835).
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-I.747.1.2.2020 z dnia 21.10.2020 r. o wydaniu decyzji nr K-3/2020 o  ustaleniu  lokalizacji  linii  kolejowej, dotycząca realizacji   inwestycji   polegającej na wykonaniu robót budowlanych w obszarze  infrastruktury  kolejowej dla inwestycji   pn.: „Prace na  linii  kolejowej nr 38 na odcinku Ełk– Korsze wraz   z elektryfikacją”   – Etap A1, odcinek 1 – Szlak Ełk– Stare   Juchy(103.707÷121.540).

 

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy BUD.6722.1.2020 z dnia 20.10.2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Stare Juchy, w obrębie Grabnik, obejmującego działkę o nr ewid. 232 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy BUD.6722.2.2020 z dnia 20.10.2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Stare Juchy, w obrębach Kaltki i Olszewo oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • ZAWIADOMIENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku znak: BI.RUZ.4210.39.2020.AT z dnia 15.10.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz zgłoszenia wodnoprawnego, w ramach zadania: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek A1 Ełk – Wydminy od km 103+700 do km 133+300”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.15.2020 z dnia 12.10.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Królowa Wola – Woszczele”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6730.31.2020 z dnia 09.10.2020 r. o zawiadomieniu stron postepowania o podjętych czynnościach w sprawie o ustalenie warunków zabudowy położonego w miejscowości Jeziorowskie, gmina Stare Juchy, działka gruntu wchodząca w skład działki o nr ewid.: 6/2, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.6.2020 z dnia 06.10.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu w dniu 06.10.2020 r. przez Wójta Gminy Stare Juchy postanowienia znak: OŚ.6220.6.2020 pozytywnie opiniujące wydanie przez Wójta Gminy Ełk decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Królowa Wola – Woszczele”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 05.10.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania o podjętych czynnościach w sprawie, a także o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele”
 • OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.60.83.2020 z dnia 30.09.2020 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na decyzję Kolegium z dnia 12 lutego 2020 r. Nr SKO.60.76.2019 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Stare Juchy nr OŚ.6220.2.2018 z dnia 18 czerwca 2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk GGO.6220.1.15.2020 z dnia 24.09.2020 o podjętych czynnościach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Królowa Wola – Woszczele”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.5.2020 z dnia 23.09.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Orzechowo, gm. Stare Juchy”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 213, 167/10, 167/1, 141/4, obręb 0014 Orzechowo.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2020 z dnia 17.09.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, planowanej do realizacji w miejscowości Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.15.2020 z dnia 08.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola – Woszczele.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 01.09.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele.”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.5.2020 z dnia 17.08.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Orzechowo, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: WIN-I.747.1.4.2020 z dnia 30.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 3 – Szlak Stare Juchy – Wydminy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6150.1.2020 z dnia 04.08.2020 r. o polowaniach zbiorowych na terenie następujących obwodów łowieckich:- nr 125 w obrębie wsi Szczecinowo, Gorłówko oraz nr 162 w obrębie wsi Rogale i Skomack Wielki Osada.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2020 z dnia 03.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: WIN-I.747.1.2.2020 z dnia 30.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 1 – Szlak Ełk – Stare Juchy.
 • INFORMACJA Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: OŚ-PŚ.7222.29.2018 z dnia 28.07.2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Sikory Juskie, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN_I.747.1.3.2020 z dnia 27.07.2020 r. dot.  wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 2 – stacja Stare Juchy” (w km 121.540 ÷ 123.835).
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.10.2020 z dnia 24.07.2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BUD.6733.10.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 15.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele.”
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 03.07.2020r. o zawiadomieniu społeczeństwa o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.43 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – dostosowanie do prędkości 160 km/h
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 02.07.2020r. o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 15.06.2020r. o zawiadomieniu stron postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.9.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej Sn/nN w miejscowości Orzechowo
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.8.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN-15 kV, kanalizacji kablowej do kabli światłowodowych 2xHDPE40/3,7 układanej w tym samym wykopie co sieć SN, budowie elektroenergetycznej sieci nN, stacji transformatorowych w miejscowości Gorło i Zawady Ełckie
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.7.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN. w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.6.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Liski
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 07.05.2020r. o zawiadomieniu stron postępowania o podjętych czynnościach w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.9.2020 z dnia 05.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej Sn/nN, w miejscowości Orzechowo, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.8.2020 z dnia 28.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN-15 kV, kanalizacji kablowej do kabli światłowodowych 2xHDPE40/3,7 układanej w tym samym wykopie co sieć SN, budowie elektroenergetycznej sieci nN, stacji transformatorowych.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.4.2020 z dnia 21.04.2020 r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN, planowanej do realizacji w obrębie Gorłówko i Szczecinowo.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.5.2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zmiany wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, planowanej do realizacji w miejscowości Liski.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30.03.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania oraz społeczeństwa o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.43 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – dostosowanie do prędkości 160 km/h.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.7.2020 z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w miejscowości Stare Juchy przy ul. Ełckiej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.6.2020 z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.5.2020 z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Liski
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.3.2020 z dnia 24.03.2020 r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, w obrębie Szczecinowo i Dobra Wola.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.4.2020 z dnia 16.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.18.2020 z dnia 10 lutego 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.18.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.17.2020 z dnia 10 lutego 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.17.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Stare Krzywe, Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.3.2020 z dnia 05 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV., w obrębie Szczecinowo i Dobra Wola
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.15.2019 z dnia 27 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.15.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowych nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.39 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ponownego zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – dostosowanie do prędkości 160 km/h.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.2.2020 z dnia 24 stycznia 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, w miejscowości Liski, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 stycznia 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15-kV, budowie sieci nN oraz stacji transformatorowej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.16.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 7 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.14.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowych nN 0,4 kV, złącz kablowych ZK2 i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w miejscowości Rogale, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 3 stycznia 2020r. o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowych nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej SN/nN, planowanej do realizacji w obrębie Rogale, gmina Stare Juchy

 


2019r.

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.18.2019 z dnia 31.12.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.17.2019 z dnia 31.12.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Stare Krzywe, Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.13.2019 z dnia 24 grudnia 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.13.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2019 z dnia 24 grudnia 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.12.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZK-SN i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 10 grudnia 2019r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działkach ewidencyjnych 432, 437, obręb Grabnik, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.16.2019 z dnia 26 listopada 2019r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.15.2019 z dnia 22 listopada 2019r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN-15 kV, budowa sieci nN oraz stacji transformatorowej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.14.2019 z dnia 19 listopada 2019r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZK2 i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 listopada 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.11.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: budowa podstacji trakcyjnej Stare Juchy na działce o nr Ew. 97/18 z obrębu 0020 Stare Juchy w. m. Stare Juchy wraz infrastrukturą towarzyszącą
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.13.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn, planowanej do realizacji na terenie miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZK-SN i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, planowana do realizacji w miejscowościach: Jeziorowskie i Laśmiady
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 28 października 2019r. o zawiadomieniu stron postępowania o podjętych czynnościach w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działkach o nr ewid. 432, 467, obręb Grabnik, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.2.2019 z dnia 16.10.2019 r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN - 15 kV, budowie stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN - 15/0,4 kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN - 0,4 kV, w obrębie Dobra Wola.
   
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 7 października 2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, planowanych do realizacji na działce o nr ewid. 45/1, obręb Panistruga, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE  znak: BUD.6733.10.2019 z dnia 26 września 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.10.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Skomack Wielki
 • OBWIESZCZENIE z dnia 24 września 2019r. o wydaniu dnia 24.09.2019r. na wniosek: Gminy Stare Juchy, w której imieniu i na rzecz działa pełnomocnik Pan Jarosław Ciborowski, Sołtys Sołectwa Jeziorowskie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22.07.2019r., decyzję znak: BUD.6733.9.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie wiaty widokowej służącej jako urządzenie turystyczne w miejscowości Jeziorowskie, gmina Stare Juchy. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Jeziorowskie, działka gruntu obejmująca cześć działki o nr ewid. 8
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.11.2019 z dnia 23 września 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej Stare Juchy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 97/18, obręb Stare Juchy, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.8.2019 z dnia 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN-0,4kV, budowie linii kablowych Sn-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w miejscowościach Nowe Krzywe i Olszewo
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 16 września 2019 r. o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, planowanych do realizacji na działce o nr ewid. 45/1, obręb Panistruga, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.2.2019 z dnia 12 września 2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN - 15 k, budowie stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN - 15/0,4 kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN - 0,4 kV, w miejscowości Dobra Wola, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.7.2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy - obręb 0020 Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.10.2019 z dnia 7 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV wraz z niezbędną infrastrukturą, planowaną do realizacji w obrębie geod. Skomack Wielki
 • OBWIESZCZENIE  znak: BUD.6733.7.2019 z dnia 6 sierpnia 2019r. dotyczące powiadomienia stron postępowania administracyjnego o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn, planowanej do realizacji w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 2 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty widokowej służącej jako urządzenie turystyczne w miejscowości Jeziorowskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 1 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN-0,4kV, budowie linii kablowych Sn-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 1 sierpnia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wniesionych odwołaniu w dniu 25.07.2019 r. od decyzji Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 18.06.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.7.2019 z dnia 26 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy - obręb 0020 Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 16 lipca 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.6.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działki gruntu obejmujące części działek o nr ewid.: 329, 331/1, 331/2, 165
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 15 lipca 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wniesionych odwołaniach od decyzji Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 18 czerwca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.4.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
 • OBWIESZCZENIE I DECYZJA znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 18.06.2019 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 14 czerwca 2019r.  o wydaniu  decyzji znak: BUD.6733.5.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE z dnia 12 czerwca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 29.05.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. postępowania znak: OŚ.6220.2.2018 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 23 maja 2019r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
 • OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 30 kwietnia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 12.04.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie przewidzianym w zawiadomieniu OŚ.6220.2.2018 z dnia 01.02.2019 r. z przyczyn niezależnych od organu oraz o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.4.2018 z dnia  05 kwietnia 2019r. dotyczące podania do publicznej wiadomości oraz zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe II)”
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.3.2018 z dnia  05 kwietnia 2019r. dotyczące podania do publicznej wiadomości oraz zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe I)”
 • OBWIESZCZENIE z dnia 28 marca 2019r. o wydaniu dnia decyzji znak: BUD.6733.2.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV. Budowa stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN-15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN 0,4kV - OBWIESZCZENIE SKO w Olsztynie znak: SKO.73.231.2019 z dnia 19 lipca 2019r. o uchyleniu wydanej decyzji
 • OBWIESZCZENIE z dnia 20 marca 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.1.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0014 Orzechowo, część działki o nr ewid. 291/2; - obręb 0020 Stare Juchy, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 15/3, 1/4, 1/3, 636/10, 636/11, 636/12, 636/15.
 • INFORMACJA do publicznej wiadomości z dnia 08 marca 2019r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP”.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 05 marca 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 1 marca 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.4.2018 z dnia 28 lutego 2019r. o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe II)
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.3.2018 z dnia 28 lutego 2019r. o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe I)
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 25 lutego 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 lutego 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nN 0,4Kv. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0005 Gorłówko, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 2/2, 3, 128, - obręb 0022 Szczecinowo, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 111/1, 115/2, 115/3, 115/4.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 lutego 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV. Budowa stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN-15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 7/1, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 13/1, 14, 15, 16/1, 19/1, 20, 21/1, 22/2, 25/2,  26/1, 30/6, 31/5, 31/6, 38, 40/2, 43, 47/5, 45, 46, 47/1, 47/3, 49, 50/2, 50/3, 51, 56, 69/3, 82/1, 83, 84/1, 85, 89/1, 89/2, 89/3, 89/11, 89/12, 90/1, 90/2.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 15 lutego 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.10.2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci SN i nN poprzez montaż linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej do istniejącej sieci napowietrznej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 47/1, 46, 45, 47/5, 89/12, 43.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018r. z dnia 14 lutego 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE z dnia 13 lutego 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0014 Orzechowo, część działki o nr ewid. 291/2; - obręb 0020 Stare Juchy, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 15/3, 1/4, 1/3, 636/10, 636/11, 636/12, 636/15.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 1 lutego 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 25 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.9.2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o nr ewid. 145/2, obręb Grabnik,  gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 21 stycznia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018r. z dnia 16 stycznia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 16 stycznia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci SN i nN poprzez montaż linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej do istniejącej sieci napowietrznej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 47/1, 46, 45, 47/5, 89/12, 43.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 16 stycznia 2019r. o wydaniu dnia, decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz rozbiórce linii napowietrznej SN 15 kV, linii napowietrznej nN 0,4 kV i wieżowej stacji transformatorowej SN/nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0011 Liski, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 1/9, 1/19, 1/43, 48, 56, 57/8, 509/2, 509/1, 60/3 oraz o nr ewid. 1/49 i 1/50 (przed podziałem działka o nr ewid. 1/44)
 • OBWIESZCZENIE dnia 10 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15 kV (Skomack Wielki – kablowa SN dł. ok. 2600m, napowietrzna SN dł. ok. 50m, Czarne – kablowa SN dł. ok. 550m, Pańska Wola – kablowa SN dł. ok. 300m), wraz z niezbędną infrastrukturą OBWIESZCZENIE SKO w Olsztynie znak: SKO.73.98.2019 z dnia 12 lipca 2019r. o utrzymaniu w mocy wydanej decyzji
 • OBWIESZCZENIE z dnia 2 stycznia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o nr ewid. 145/2, obręb Grabnik, gmina Stare Juchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2003-07-15 12:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2022-09-23 12:14:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 158088