Projekt - Program opieki nad zwierzętami na 2024

OPINIOWANIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI NA 2024

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1580) Wójt Gminy Stare Juchy przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Juchy w 2024 roku”.

W opiniowaniu udział mogą wziąć organizacje społeczne działające na obszarze gminy Stare Juchy, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Opinię należy wydać w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia przedmiotowej informacji na BIP  Gminy Stare Juchy. Ostateczny termin do wydania opinii upływa dnia 22.02.2024r.

Niewydanie opinii w wyznaczonym 21 dniowym terminie oznacza akceptację przedmiotowego Programu.

 

ZAŁĄCZNKI:

PROJEKT „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stare Juchy w 2024 roku”


 

Wytworzył:
Agnieszka Łajewska
(2024-02-01)
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2024-02-01 14:06:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2024-02-01 14:06:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki