Konsultacje - Współpraca z sektorem pozarządowym na 2024 rok

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK


 

Stare Juchy, dnia 25.10.2023 r.


Ogłoszenie
Wójta Gminy Stare Juchy


w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok


Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXX.213.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tj.: Dz.U. z 2023 poz. 571 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok.
Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniu 06 listopada 2023 r. w formie otwartego spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Stare Juchy, które odbędzie się w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, przy ul. Ełckiej 8 w godz. 10:00 – 12:00.
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do Zarządzania nr 79.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 października 2023 r.
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500- lecia 4, pok. nr 9
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Justyna Turkowska-Cedrowska – Podinspektor ds. Rozwoju Gminy. (ue@stare-juchy.pl, tel. (87) 619 90 53 wew. 37).


ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY STARE JUCHY
/-/ Rafał Lipa

Pliki do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE  NR 79.2023 WÓJTA  GMINY STARE JUCHY z dnia 23 października 2023 roku w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok
  2. Roczny Program Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok - projekt uchwały
  3. Informacja - RODO

 

Wytworzył:
Justyna Turkowska-Cedrowska
(2023-10-25)
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2023-10-25 14:24:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2023-11-08 10:21:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki