Konsultacje - Współpraca z sektorem pozarządowym na 2023 rok

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

 


Stare Juchy, dnia 25.10.2022 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Juchy

w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 555) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXX.213.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2022 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tj.: Dz.U. z 2022 poz. 1327) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji   od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok.

Konsultacje społeczne  zostaną przeprowadzone w dniu 08 listopada 2023 r. w formie otwartego spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Stare Juchy, które odbędzie się w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, przy ul. Ełckiej 8 w godz. 10:00 – 12:00.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok stanowi załącznik nr 1  do Zarządzania nr 85.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 25 października 2022 r.

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest   w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500- lecia 4, nr 1A.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Anna Pietkiewicz – Podinspektor ds. Rozwoju Gminy. (ue@stare-juchy.pl, tel. (87) 619 90 53 wew. 32).

 

Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska - Kawałko

 

Pliki do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE  NR 85.2022 WÓJTA  GMINY STARE JUCHY z dnia 25 października 2022 roku w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok
  2. Roczny Program Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok - projekt uchwały
  3. Informacja - RODO

 

           

Wytworzył:
Anna Pietkiewicz
(2022-10-25)
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2022-10-26 14:43:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2022-11-17 09:28:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki