Konsultacje - Współpraca z sektorem pozarządowym na 2022 rok

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK


Stare Juchy, dnia 27.10.2021r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Stare Juchy

w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok

 

Na podstawie § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy – Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące  Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok.

 Konsultacje społeczne  zostaną przeprowadzone w terminie od 27 października 2021r.  do 09 listopada 2021r.

Ze względu na stan epidemiczny związany z koronawirusem COVID - 19 nie jest możliwe  zaplanowanie bezpośredniej formy przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Pośrednie formy prowadzenia konsultacji społecznych:

- Przekazywanie Wójtowi Gminy propozycji, opinii, uwag w czasie trwania konsultacji można zgłaszać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:

Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac -500 lecia 4,19-330 Stare Juchy,    e-mail:   ue@stare-juchy.plug@stare-sjuchy.pl ; oraz adres  skrzynki ePUAP:     /qk25ra26bj/SkrytkaESP

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym  w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 79.2021

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500- lecia 4, pokój nr 1A.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Beata Olechowska – Podinspektor ds. Rozwoju Gminy. (ue@stare-juchy.pl, Tel.87 619 90 53 wew. 32).

 

                                                                                                           Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska - Kawałko

                                                                          

Pliki do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE  NR 79.2021 WÓJTA  GMINY STARE JUCHY z dnia 27 października 2021 roku w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok
  2. Roczny Program Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok - projekt uchwały
  3. Informacja - RODO
Wytworzył:
Beata Olechowska
(2021-10-27)
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2021-10-27 14:20:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2021-11-15 12:55:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki