Konsultacje - Współpraca z sektorem pozarządowym na 2021 rok

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

 


Stare Juchy, dnia 26.10.2020r.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stare Juchy

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok


Na podstawie § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy – Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok.
Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 27 października 2020r. do 10 listopada 2020r.
Ze względu na stan epidemiczny związany z koronawirusem COVID - 19 nie jest możliwe zaplanowanie bezpośredniej formy przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Pośrednie formy prowadzenia konsultacji społecznych:
- Przekazywanie Wójtowi Gminy propozycji, opinii, uwag w czasie trwania konsultacji można zgłaszać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:
Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac -500 lecia 4,19-330 Stare Juchy, e-mail: ue@stare-juchy.pl; ug@stare-sjuchy.pl ; oraz adres skrzynki ePUAP: /qk25ra26bj/SkrytkaESP
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 84.2020.
Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500- lecia 4, pokój nr 1A.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Beata Olechowska – Podinspektor ds. Rozwoju Gminy. (ue@stare-juchy.pl, Tel.87 619 90 53 wew. 32).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Stare Juchy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (-) Ewa Jurkowska -Kawałko

 

Pliki do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE  NR 84.2020 WÓJTA  GMINY STARE JUCHY z dnia 26 października 2020 roku w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok
  2. Roczny Program Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok - projekt uchwały
  3. Informacja - RODO

 

Wytworzył:
(2020-10-27)
Udostępnił:
Malinowska Edyta
(2020-10-27 14:20:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Malinowska Edyta
(2020-11-30 12:31:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki