OGŁOSZENIA, KONKURSY
DLA  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH  ORAZ  INNYCH
 

2018r.

 • SPRAWOZDANIE z dnia 29.05.2018r. z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok”.
 • OGŁOSZENIE z dnia 18.04.2018r. o wynikach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2018r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 12.03.2018r. - Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w 2018r.  z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.         

      ZAŁĄCZNIKI  DO  POBRANIA


 

2017r.

 

 • RAPORT z dnia 10.11.2017r. z konsultacji społecznych dotyczących rocznego programu współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok
 • OGŁOSZENIE z dnia 02.11.2017 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok, projekt uchwały.
 • OGŁOSZENIE z dnia 04.07.2017r. – lista zadań Gminy Stare Juchy przyjętych do realizacji w formie małych zleceń w 2017r.

 

 • OGŁOSZENIE z dnia 26.06.2017r. - oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Human „LEX” Instytut z Ełku pt. Juchy Soundsystem 2017 – Zażywam Tylko Dźwięków złożona w trybie małych zleceń.

 

 

 • SPRAWOZDANIE z dnia 25.04.2017r. z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok”

 

 • OGŁOSZENIE z dnia 06.04.2017r. o wynikach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2017r.

 

 • OGŁOSZENIE z dnia 28.02.2017r. - Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w 2017r.  z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   ZAŁĄCZNIKI  DO  POBRANIA

 

2016 r.

 • RAPORT z konsultacji społecznych dotyczących rocznego programu współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok

 

 • OGŁOSZENIE z dnia 30.05.2016r. – lista zadań Gminy Stare Juchy przyjętych do realizacji w formie małych zleceń w 2016 r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 09.05.2016r. - oferta realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach pt. JAMA EURO TRIP złożona w trybie małych zleceń.
 • SPRAWOZDANIE z dnia 28.04.2016r. z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok”

 

 • OGŁOSZENIE z dnia 10.03.2016r. o wynikach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2016r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 01.02.2016r. - Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w 2016 r.  z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZAŁĄCZNIKI  DO  POBRANIA

 


2015r.

 

 • OGŁOSZENIE z dnia 30.10.2015r raport dotyczący konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok
 • Ogłoszenie z dnia 16.10.2015r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok, projekt uchwały
 • OGŁOSZENIE z dnia 17.09.2015 r. – lista zadań Gminy Stare Juchy przyjętych do realizacji w formie małych zleceń w 2015 r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 01.09.2015r. – oferta realizacji zadania publicznego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ełku pt. Szkółka Kolarska przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach złożona w trybie małych zleceń
 • OGŁOSZENIE z dnia 09.04.2015 r. – lista zadań Gminy Stare Juchy przyjętych do realizacji w formie małych zleceń w 2015 r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 01.04.2015r. - oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Human „LEX” Instytut z Ełku pt. Juchy Soundsystem 2015 – Zażywam Tylko Dźwięków złożona w trybie małych zleceń
 • OGŁOSZENIE z dnia 17.02.2015r. o wynikach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2015r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 14.01.2015 r. - Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w 2015 r.  z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZAŁĄCZNIKI  DO  POBRANIA

 

2014r.

 • SPRAWOZDANIE z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2014 rok”
 • OGŁOSZENIE z dnia 28.07.2014r. – lista zadań Gminy Stare Juchy przyjętych do realizacji w formie małych zleceń w 2014r
 • OGŁOSZENIE z dnia 16.07.2014r. - oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy pt. Kawiarenka Obywatelska – kształtowanie społeczeństwa partycypacyjnego złożona w trybie małych zleceń
 • OGŁOSZENIE z dnia 28.05.2014r. – lista zadań Gminy Stare Juchy przyjętych do realizacji w formie małych zleceń w 2014r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 20.05.2014r. - oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Human „LEX” Instytut z Ełku pt. Zażywam Tylko Dźwięków – Juchy Soundsystem 2014 złożona w trybie małych zleceń.
 • OGŁOSZENIE z dnia 15.04.2014r. o wynikach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2014r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 20.02.2014 r. - Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w 2014 r.  z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

            1 . Załączniki


2013r.

 • SPRAWOZDANIE z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2013 roku”
 • OGŁOSZENIE z dnia 23.07.2013 r. - oferta realizacji zadania publicznego STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I PRZYJACIÓŁ WSI ZAWADY EŁCKIE "MUKSZTY" na organizację "Olimpiady wiejskiej w Starych Juchach w dniu 04.08.2013 r.adresowanej do mieszkańców Gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzających obszar EGO" złożona w trybie małych zleceń.
 • OGŁOSZENIE z dnia 23.07.2013 r. - oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy na organizację "VII Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach w dniu 03.08.2013 adresowanego do mieszkańców Gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzających obszar EGO" złożona w trybie małych zleceń.
 • OGŁOSZENIE  z dnia 10.04.2013r. o wynikach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla Gminy Stare Juchy w 2013r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 19.02.2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2013r.- ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 

 

2012r.
 • SPRAWOZDANIE z realizacji rocznego „Programu współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2012”

 

 • OGŁOSZENIE z dnia 26.06.2012r. owynikach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczących ochrony zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki dla Gminy Stare Juchy w 2012r.
 • OGŁOSZENIE z dnia 15.05.2012r. Wójta Gminy Stare Juchy o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2012r.
 • OFERTA realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Stowarzyszenie Trzeźwego Życia w Ełku

2011r.
 •  SPRAWOZDANIE z realizacji rocznego „Programu współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2011 rok”
 • OGŁOSZENIE z dnia 10.11.2011r. o wynikach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczących ochrony zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki dla Gminy Stare Juchy w 2011r.
 •  OGŁOSZENIE z dnia 14.10.2011r.Wójta Gminy Stare Juchy ootwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.  – ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 2010r.

 ·       OGŁOSZENIE z dnia 05.07.2010r.Wójta Gminy Stare Juchy o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 
 
 ·        ZAPROSZENIE z dnia 18.06.2010r. do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej (oferty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Starych Juchach ul. Plac 500-lecia 4 w terminie 18.06.2010r. do 30.06.2010r. do godziny 1200).
ZAŁĄCZNIKI:
 

 
2009r.
 
·         OGŁOSZENIE z dnia 11.05.2009r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w 2009r. (Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2009r. na adres: Urząd Gminy Stare Juchy ul. Plac 500–lecia 4, 19 – 330 Stare Juchy. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data stempla pocztowego)
·         Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
 

 
2008r.
 
·         ZAPROSZENIE z dnia 11.12.2008r. do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej (oferty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Starych Juchach ul. Plac 500-lecia 4 w terminie 11.12.2008r. do 06.01.2009r. do godziny 1500).
 ZAŁĄCZNIKI:
 

 •    OGŁOSZENIE o wynikach konkursu na Usługi Integracji Społecznej
 • UWAGA WAŻNE! zmiana terminu spotkania informacyjnego dla zainteresowanych, potencjalnych Usługodawców w Zaproszeniu do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej z dnia 04.06.2008r.
 •  ZAPROSZENIE z dnia 04.06.2008r. do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej (oferty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Starych Juchach ul. Plac 500-lecia 4 w terminie 04.06.2008r. do 24.06.2008r. do godziny 1200).
 ZAŁĄCZNIKI:
 

 
2007r.
 
·        INFORMACJA o wynikach w wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla Gminy Stare Juchy.
 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Edyta Malinowska
(2007-03-29 12:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Malinowska
(2018-06-05 10:05:33)