☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Stare Juchy

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

 

P. Edyta Malinowska – Kierownik USC - pokój nr 2  (parter), tel. (087) 619 90 53 wew. 25, e-mali: usc@stare-juchy.pl

 

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu:

1) Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do przygotowania aktów stanu cywilnego oraz wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego (rejestracji urodzin, małżeństwa, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób).

2) Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie odpisów z tych aktów.

3) Przyjmowanie oświadczeń, przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z tym m.in.:

a) o wstąpieniu w związek małżeński, w tym poza lokalem urzędu stanu cywilnego,

b) o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez małżonka rozwiedzionego,

c) o uznaniu ojcostwa,

d) o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

e) małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,

f) o zmianie imienia lub imion.

4) Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

5) Wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

6) Sporządzanie wzmianek dodatkowych oraz przypisków w aktach stanu cywilnego.

7) Wpisywanie do ksiąg aktów stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą.

8) Prowadzenie postępowań dotyczących unieważnienia, sprostowania, uzupełnienia aktu stanu cywilnego oraz odtworzenia i ustalenia treści aktu stanu cywilnego z ksiąg utraconych.

9) Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, o których mowa w Ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym m.in.:

a) o zamieszczonych lub nie zamieszczonych danych dotyczących wskazanej osoby,

b) o nie posiadaniu księgi stanu cywilnego,

c) stwierdzających, brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

d) stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,

e) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,

f) o stanie cywilnym,

g) potwierdzających uznanie ojcostwa.

10) Migracja aktów stanu cywilnego sporządzonych z ksiąg papierowych stanu cywilnego.

11) Uznawanie wyroków rozwodowych orzeczonych poza granicami kraju.

12) Opracowywanie wniosków o nadanie medali “Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych.

13) Kierowanie wniosków do wojewody o unieważnienie dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie.

14) Stwierdzenie legitymacji procesowej wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawierania małżeństw.

15) Prowadzenie postępowań dotyczących zmiany imienia i nazwiska.

16) Prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego ora współpraca w archiwum państwowym.

W zakresie dowodów osobistych:

a) Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

b) Wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych.

c) Przyjmowanie zgłoszeń i wdawanie zaświadczeń o utarcie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

d) Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji z wiązanej z dowodami osobistymi.

e) Współpraca z innymi organami i urzędami z zakresu wydawania, unieważniania, wymiany, zwrotu i utraty dowodów osobistych.

f) Prowadzenie archiwum ww. zakresie.


 
 
liczba odwiedzin: 925452

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X