☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Stare Juchy
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Stare Juchy

Piątek 25.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIA,  ZAWIADOMIENIA

Gmina Stare Juchy

 

2020r.

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.5.2020 z dnia 23.09.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Orzechowo, gm. Stare Juchy”, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 213, 167/10, 167/1, 141/4, obręb 0014 Orzechowo.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2020 z dnia 17.09.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, planowanej do realizacji w miejscowości Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ełk znak: GGO.6220.1.15.2020 z dnia 08.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola – Woszczele.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 01.09.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele.”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.5.2020 z dnia 17.08.2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Orzechowo, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: WIN-I.747.1.4.2020 z dnia 30.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 3 – Szlak Stare Juchy – Wydminy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6150.1.2020 z dnia 04.08.2020 r. o polowaniach zbiorowych na terenie następujących obwodów łowieckich:- nr 125 w obrębie wsi Szczecinowo, Gorłówko oraz nr 162 w obrębie wsi Rogale i Skomack Wielki Osada.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2020 z dnia 03.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znak: WIN-I.747.1.2.2020 z dnia 30.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 1 – Szlak Ełk – Stare Juchy.
 • INFORMACJA Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak: OŚ-PŚ.7222.29.2018 z dnia 28.07.2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w miejscowości Sikory Juskie, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN_I.747.1.3.2020 z dnia 27.07.2020 r. dot.  wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – Etap A1, odcinek 2 – stacja Stare Juchy” (w km 121.540 ÷ 123.835).
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.10.2020 z dnia 24.07.2020r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BUD.6733.10.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2020 z dnia 15.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 177011N Małkinie – Woszczele.”
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 03.07.2020r. o zawiadomieniu społeczeństwa o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.43 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – dostosowanie do prędkości 160 km/h
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 02.07.2020r. o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 15.06.2020r. o zawiadomieniu stron postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz możliwości zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.9.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej Sn/nN w miejscowości Orzechowo
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 28.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.8.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN-15 kV, kanalizacji kablowej do kabli światłowodowych 2xHDPE40/3,7 układanej w tym samym wykopie co sieć SN, budowie elektroenergetycznej sieci nN, stacji transformatorowych w miejscowości Gorło i Zawady Ełckie
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.7.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN. w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.6.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 11.05.2020r. o wydaniu decyzji BUD.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Liski
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.3.2020 z dnia 07.05.2020r. o zawiadomieniu stron postępowania o podjętych czynnościach w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 57, obręb 0020 Stare Juchy, gm. Stare Juchy”
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.9.2020 z dnia 05.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej Sn/nN, w miejscowości Orzechowo, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.8.2020 z dnia 28.04.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN-15 kV, kanalizacji kablowej do kabli światłowodowych 2xHDPE40/3,7 układanej w tym samym wykopie co sieć SN, budowie elektroenergetycznej sieci nN, stacji transformatorowych.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.4.2020 z dnia 21.04.2020 r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN, planowanej do realizacji w obrębie Gorłówko i Szczecinowo.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.5.2020 z dnia 17.04.2020 r. w sprawie zmiany wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, planowanej do realizacji w miejscowości Liski.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30.03.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania oraz społeczeństwa o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.43 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – dostosowanie do prędkości 160 km/h.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.7.2020 z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w miejscowości Stare Juchy przy ul. Ełckiej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.6.2020 z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.5.2020 z dnia 31.03.2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w miejscowości Liski
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.3.2020 z dnia 24.03.2020 r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, w obrębie Szczecinowo i Dobra Wola.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.4.2020 z dnia 16.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.18.2020 z dnia 10 lutego 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.18.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.17.2020 z dnia 10 lutego 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.17.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Stare Krzywe, Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.3.2020 z dnia 05 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV., w obrębie Szczecinowo i Dobra Wola
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.15.2019 z dnia 27 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.15.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowych nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.420.3.2019.BG.39 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ponownego zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” – dostosowanie do prędkości 160 km/h.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.2.2020 z dnia 24 stycznia 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, w miejscowości Liski, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 stycznia 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15-kV, budowie sieci nN oraz stacji transformatorowej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 13 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.16.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 7 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.14.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowych nN 0,4 kV, złącz kablowych ZK2 i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w miejscowości Rogale, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 3 stycznia 2020r. o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowych nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej SN/nN, planowanej do realizacji w obrębie Rogale, gmina Stare Juchy

 


2019r.

 

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.18.2019 z dnia 31.12.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.17.2019 z dnia 31.12.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Stare Krzywe, Nowe Krzywe, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.13.2019 z dnia 24 grudnia 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.13.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2019 z dnia 24 grudnia 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.12.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZK-SN i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 10 grudnia 2019r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działkach ewidencyjnych 432, 437, obręb Grabnik, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.16.2019 z dnia 26 listopada 2019r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.15.2019 z dnia 22 listopada 2019r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN-15 kV, budowa sieci nN oraz stacji transformatorowej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.14.2019 z dnia 19 listopada 2019r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZK2 i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 listopada 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.11.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: budowa podstacji trakcyjnej Stare Juchy na działce o nr Ew. 97/18 z obrębu 0020 Stare Juchy w. m. Stare Juchy wraz infrastrukturą towarzyszącą
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.13.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn, planowanej do realizacji na terenie miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.12.2019 z dnia 05 listopada 2019 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowego ZK-SN i kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, planowana do realizacji w miejscowościach: Jeziorowskie i Laśmiady
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.4.2019 z dnia 28 października 2019r. o zawiadomieniu stron postępowania o podjętych czynnościach w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działkach o nr ewid. 432, 467, obręb Grabnik, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stare Juchy znak: BUD.6733.2.2019 z dnia 16.10.2019 r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN - 15 kV, budowie stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN - 15/0,4 kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN - 0,4 kV, w obrębie Dobra Wola.
   
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 7 października 2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, planowanych do realizacji na działce o nr ewid. 45/1, obręb Panistruga, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE  znak: BUD.6733.10.2019 z dnia 26 września 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.10.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Skomack Wielki
 • OBWIESZCZENIE z dnia 24 września 2019r. o wydaniu dnia 24.09.2019r. na wniosek: Gminy Stare Juchy, w której imieniu i na rzecz działa pełnomocnik Pan Jarosław Ciborowski, Sołtys Sołectwa Jeziorowskie, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22.07.2019r., decyzję znak: BUD.6733.9.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie wiaty widokowej służącej jako urządzenie turystyczne w miejscowości Jeziorowskie, gmina Stare Juchy. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Jeziorowskie, działka gruntu obejmująca cześć działki o nr ewid. 8
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.11.2019 z dnia 23 września 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej Stare Juchy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 97/18, obręb Stare Juchy, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.8.2019 z dnia 18 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN-0,4kV, budowie linii kablowych Sn-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w miejscowościach Nowe Krzywe i Olszewo
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.3.2019 z dnia 16 września 2019 r. o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, planowanych do realizacji na działce o nr ewid. 45/1, obręb Panistruga, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.2.2019 z dnia 12 września 2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN - 15 k, budowie stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN - 15/0,4 kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN - 0,4 kV, w miejscowości Dobra Wola, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.7.2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy - obręb 0020 Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.10.2019 z dnia 7 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV wraz z niezbędną infrastrukturą, planowaną do realizacji w obrębie geod. Skomack Wielki
 • OBWIESZCZENIE  znak: BUD.6733.7.2019 z dnia 6 sierpnia 2019r. dotyczące powiadomienia stron postępowania administracyjnego o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn, planowanej do realizacji w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 2 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiaty widokowej służącej jako urządzenie turystyczne w miejscowości Jeziorowskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 1 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN-0,4kV, budowie linii kablowych Sn-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 1 sierpnia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wniesionych odwołaniu w dniu 25.07.2019 r. od decyzji Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 18.06.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: BUD.6733.7.2019 z dnia 26 lipca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy - obręb 0020 Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 16 lipca 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.6.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy, działki gruntu obejmujące części działek o nr ewid.: 329, 331/1, 331/2, 165
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 15 lipca 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wniesionych odwołaniach od decyzji Wójta Gminy Stare Juchy znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 18 czerwca 2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.4.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV
 • OBWIESZCZENIE I DECYZJA znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 18.06.2019 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 14 czerwca 2019r.  o wydaniu  decyzji znak: BUD.6733.5.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN
 • OBWIESZCZENIE z dnia 12 czerwca 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 29.05.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. postępowania znak: OŚ.6220.2.2018 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 23 maja 2019r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
 • OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 30 kwietnia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 12.04.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie przewidzianym w zawiadomieniu OŚ.6220.2.2018 z dnia 01.02.2019 r. z przyczyn niezależnych od organu oraz o przewidywanym nowym terminie załatwienia sprawy w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy.
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.4.2018 z dnia  05 kwietnia 2019r. dotyczące podania do publicznej wiadomości oraz zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe II)”
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.3.2018 z dnia  05 kwietnia 2019r. dotyczące podania do publicznej wiadomości oraz zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr Ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe I)”
 • OBWIESZCZENIE z dnia 28 marca 2019r. o wydaniu dnia decyzji znak: BUD.6733.2.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV. Budowa stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN-15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN 0,4kV - OBWIESZCZENIE SKO w Olsztynie znak: SKO.73.231.2019 z dnia 19 lipca 2019r. o uchyleniu wydanej decyzji
 • OBWIESZCZENIE z dnia 20 marca 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.1.2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0014 Orzechowo, część działki o nr ewid. 291/2; - obręb 0020 Stare Juchy, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 15/3, 1/4, 1/3, 636/10, 636/11, 636/12, 636/15.
 • INFORMACJA do publicznej wiadomości z dnia 08 marca 2019r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP”.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 05 marca 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 1 marca 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.4.2018 z dnia 28 lutego 2019r. o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe II)
 • ZAWIADOMIENIE znak: OŚ.6220.3.2018 z dnia 28 lutego 2019r. o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 19 (obręb 0021) w miejscowości Stare Krzywe, Gmina Stare Juchy” (proj. Stare Krzywe I)
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018  z dnia 25 lutego 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 lutego 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nN 0,4Kv. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0005 Gorłówko, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 1/1, 1/2, 2/2, 3, 128, - obręb 0022 Szczecinowo, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 111/1, 115/2, 115/3, 115/4.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 21 lutego 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV. Budowa stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN-15/0,4kV. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 7/1, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 13/1, 14, 15, 16/1, 19/1, 20, 21/1, 22/2, 25/2,  26/1, 30/6, 31/5, 31/6, 38, 40/2, 43, 47/5, 45, 46, 47/1, 47/3, 49, 50/2, 50/3, 51, 56, 69/3, 82/1, 83, 84/1, 85, 89/1, 89/2, 89/3, 89/11, 89/12, 90/1, 90/2.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 15 lutego 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.10.2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci SN i nN poprzez montaż linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej do istniejącej sieci napowietrznej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 47/1, 46, 45, 47/5, 89/12, 43.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018r. z dnia 14 lutego 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE z dnia 13 lutego 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy: - obręb 0014 Orzechowo, część działki o nr ewid. 291/2; - obręb 0020 Stare Juchy, działki lub odpowiednio część działek o nr ewid.: 15/3, 1/4, 1/3, 636/10, 636/11, 636/12, 636/15.
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 1 lutego 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 25 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji znak: BUD.6733.9.2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o nr ewid. 145/2, obręb Grabnik,  gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018 z dnia 21 stycznia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE znak: OŚ.6220.2.2018r. z dnia 16 stycznia 2019r. dotyczące zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o podjętych czynnościach w toku prowadzonego postępowania z wniosku Inwestora: Ferma Sikory Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowaniu istniejącej instalacji do odchowu i tuczu indyków w Sikorach Juskich, gmina Stare Juchy, do wymagań niezbędnych do prowadzenia chowu brojlerów kurzych w maksymalnej, jednorazowej obsadzie stanowisk hodowlanych, wynoszącej 1 200,00 DJP” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 58 oraz 1/15, obręb Sikory Juskie, gmina Stare Juchy
 • OBWIESZCZENIE z dnia 16 stycznia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na modernizacji sieci SN i nN poprzez montaż linii kablowej SN, stacji transformatorowej (kontenerowej) oraz linii kablowych nN wraz ze słupami niezbędnymi do połączenia budowanej sieci kablowej do istniejącej sieci napowietrznej. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0003 Dobra Wola, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 47/1, 46, 45, 47/5, 89/12, 43.
 • OBWIESZCZENIE z dnia 16 stycznia 2019r. o wydaniu dnia, decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz rozbiórce linii napowietrznej SN 15 kV, linii napowietrznej nN 0,4 kV i wieżowej stacji transformatorowej SN/nN. Lokalizacja inwestycji: gmina Stare Juchy, obręb 0011 Liski, działka gruntu obejmująca część działek o nr ewid.: 1/9, 1/19, 1/43, 48, 56, 57/8, 509/2, 509/1, 60/3 oraz o nr ewid. 1/49 i 1/50 (przed podziałem działka o nr ewid. 1/44)
 • OBWIESZCZENIE dnia 10 stycznia 2019r. o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15 kV (Skomack Wielki – kablowa SN dł. ok. 2600m, napowietrzna SN dł. ok. 50m, Czarne – kablowa SN dł. ok. 550m, Pańska Wola – kablowa SN dł. ok. 300m), wraz z niezbędną infrastrukturą OBWIESZCZENIE SKO w Olsztynie znak: SKO.73.98.2019 z dnia 12 lipca 2019r. o utrzymaniu w mocy wydanej decyzji
 • OBWIESZCZENIE z dnia 2 stycznia 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o nr ewid. 145/2, obręb Grabnik, gmina Stare Juchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 923729

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X